Evo što sve trebate poslati do 8. prosinca

MARIJA BISTRICA: Poziva se mještane Tugonice da se jave za isplatu naknade zbog blizine odlagališta 

Objavljeno: 21.11.2023. zagorjeinternational

Općina Marija Bistrica poziva mještane Tugonice koji ostvaruju uvjete, da do 8. prosinca na Općinu predaju zahtjev za naknadu zbog blizine odlagališta ‘Tugonica’. Mještani koji su već predali predmetni zahtjev za 2023. godinu isti ne trebaju ponovno predavati.

Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu zbog blizine odlagališta su sljedeći. Vlasnik stambene odnosno stambeno-poslovne građevine treba predati zahtjev za naknadu zbog blizine odlagališta Tugonica u slobodnoj formi (dopis). U zahtjevu je potrebno navesti kontakt podatke radi lakše komunikacije (adresa, broj mobitela, e-mail adresa). Nadalje, vlasnik uz zahtjev predaje i dokaz da u predmetnoj nekretnini ima prijavljeno prebivalište. Isto tako, nekretnina za koju se daje zahtjev mora se nalaziti na udaljenosti do 500 metara mjereno od vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi odlagalište do vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi stambena odnosno stambeno-poslovna građevina. Vlasništvo nad nekretninom se moralo steći prije početka građenja građevine za odlaganje otpada tj. Odlagališta, koje ima Rješenje o početku rada iz 1982. godine. Isto tako, podnositelj zahtjeva mora priložiti dokaz o vlasništvu nekretnine, dokaz o datumu stjecanja vlasništva nad nekretninom, dokaz da je nekretnina zakonito izgrađena ili ozakonjena sukladno propisima kojima se uređuje gradnja te mora priložiti broj bankovnog računa (IBAN). 

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno ili poštom preporučeno na adresu ‘Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica’, do 8. prosinca do 14 sati. 

Iznimno, omogućava se predaja zahtjeva elektroničkom poštom u navedenom roku na [email protected], ali samo za podnositelje zahtjeva koji su iznad navedenu obveznu dokumentaciju već prethodno dostavili na Općinu.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba