ZABRINJAVAJUĆA BROJKA

Socijalnu pomoć prima čak 12.000 Zagoraca

Objavljeno: 16.02.2016. mladenmandic

 

Poseban je problem u Zagorju pitanje vlasništva nad zemljom. Naime, u najvećem broju slučajeva korisnici ne mogu prodati zemlju jer zemljišne knjige nisu raščišćene u katastru i gruntovnici te zna biti upisano i po 20-ak vlasnika, a istovremeno nemaju za dostojan život

 

Posljednjih godina u zagorskim Centrima za socijalnu skrb sve je više korisnika raznih socijalnih pomoći – trenutno ih je tako u Krapinsko – zagorskoj županiji 12.000. Socijalnim se radnicima često obraćaju nezadovoljnici koji ne mogu ostvariti nikakvu naknadu, dok istovremeno njihovi susjedi ili poznanici to pravo ostvaruju.

O tome kad netko može ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i koliko ona iznosi, razgovarali smo s ravnateljicom krapinskog Centra za socijalnu skrb Jadrankom Vuković.

Sposobni i nesposobni za rad

– Za radno nesposobnog samca, a tu ulaze i osobe starije od 65 godina, naknada iznosi 115 posto osnovice, odnosno 920 kuna. Visina naknade za radno sposobnog samca bez prihoda iznosi 800 kuna uz obaveznu prijavu na Zavod za zapošljavanje. U kućanstvima, samohrani roditelj bez prihoda koji živi sam s djetetom također će dobiti 800 kuna te dodatnih 55 posto od tog iznosa, odnosno 420 kuna za dijete. Kod višečlanih kućanstava za svakog odraslog člana kućanstva, bili oni sposobni ili ne, dobiva se 60 posto osnovice odnosno 480 kuna, dok se za svako dijete do 18 godina dobiva 40 posto osnovice, odnosno 320 kuna – rekla nam je Jadranka Vuković.

Na novčanu naknadu samac ili kućanstvo nemaju pravo ako imaju u vlasništvu drugi stan ili kuću, koji može prodati ili iznajmiti i time osigurati novac, poslovni prostor koji ne koriste te vrijedne pokretnine primjerice plovila, umjetnička djela, automobili i sl..

– Poseban je problem u Zagorju pitanje vlasništva nad zemljom. Naime, u najvećem broju slučajeva korisnici ne mogu prodati zemlju jer zemljišne knjige nisu raščišćene u katastru i gruntovnici te zna biti upisano i po 20-ak vlasnika. Isto tako i ako je vlasnik registriranog osobnog vozila koji mu služi za prijevoz teško pokretnih i bolesnih članova kućanstva ili pak ako živi u prometnoj izoliranosti, tada po procjeni socijalnog radnika, korisnik naknade može posjedovati i osobni automobil. Naknada se ne može dobiti ako samac ili član kućanstva koristi registrirano osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe, ako je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ako nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje te ako je korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja (osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu) – objasnila je Jadranka Vuković.

Definicija imovine

Inače, imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.
Korisnicima zajamčene minimalne naknade ili usluge smještaja, obavezno se vrši i upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u korist proračuna Republike Hrvatske te ih ne mogu prodati, a njihovom smrću postaju vlasništvo države.


 

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Može se dobiti i zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama, za kupnju dječjih udžbenika te po još nekim osnovama. Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više 2500 kuna za samca, odnosno 3500 kuna za kućanstva.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba