Prijave do 18. rujna

Općina Radoboj će s 8300 eura financirati projekte koje predlože mladi s područja općine 

Objavljeno: 01.09.2023. zagorjeinternational

Općina Radoboj objavila je Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade s ciljem podizanja kvalitete života mladih i poticanja mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnih građana u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema. 

Mladi se u sklopu ovog poziva definiraju kao osobe između 15 i 30 godina.

Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine u općini Radoboj živi 2981 stanovnik, dok populaciju mladih od 15 do 29 godina čini 507 osoba, odnosno 17 posto, a s obzirom na to da su mladi vrlo važni dionici u zajednici, briga za mlade važan je segment razvoja cjelokupnog društva u Radoboju, ističu iz Općine.

Do tri projekta 

Putem ovog Javnog poziva izvršiti će se odabir prijedloga projekta/projekata čije će financiranje i provedbu realizirati Općina Radoboj, a na prijedlog povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava Javnog poziva. Ovim Javnim pozivom Općina će financirati i provoditi od jednog do tri projekta čija provedba traje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine.

Prijedlog projekta ili projektne aktivnosti koje će Općina Radoboj financirati i provesti u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti mladi od 15 do 30 godina (pojedinci) s prebivalištem na području Radoboja, a čiji prijedlozi zadovoljavaju uvjetima natječaja.

U okviru ovog Javnog poziva raspoloživa sredstva iznose 8300 eura. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 500 eura, dok najveći iznos sredstava iznosi 8300 eura.

Prijedlozi se podnose na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Općine Radoboj, a obrasci za prijavu mogu se preuzeti i u pisanom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Radoboj, Radoboj 8.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je 18. rujna. 

Detalji 

Prijave se dostavljaju putem pošte ili osobnom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Radoboj, a mogu se dostaviti i elektronskom poštom. Prijave poštom šalju se preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Radoboj, Jedinstveni upravni odjel, Radoboj 8, 49232 Radoboj, s naznakom “Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade za 2023. godinu – ne otvarati”. Ako se prijava dostavlja elektronskom poštom, dostavljenu dokumentaciju moraju činiti skenirani izvornici s jasnim vlastoručnim potpisom fizičke osobe predlagatelja odnosno skrbnika predlagatelja ukoliko je predlagatelj maloljetna osoba. Prijava elektronskom poštom dostavlja se na adresu [email protected]

Prijave koje se dostavljaju redovitom ili elektronskom poštom trebaju biti predane najkasnije zadnjeg datuma za zaprimanje prijava do ponoći. Prijava koja se dostavlja osobno treba biti predana u Jedinstveni upravni odjel Općine Radoboj, Radoboj 8, 49232 Radoboj, najkasnije zadnjeg dana roka za prijavu do 14.30 sati.

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se tijekom njegova trajanja, a najkasnije tri dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv, postaviti na adresu [email protected] ili telefonom na broj 049/349-110.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba