Na Gradskom vijeću Novog Marofa usvojen rebalans proračuna za 2023. godinu

Jenkač: Prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima

Objavljeno: 23.03.2023. zagorjeinternational

Proračun Novog Marofa donesen je na sjednici Gradskog vijeća 22. prosinca prošle godine, no s obzirom da je došlo do povećanja prihoda i radi realizacije investicija tijekom 2023. godine, na posljednjoj sjednici održanoj u utorak, prihvaćene su prve ovogodišnje izmjene proračuna prema kojima su planirani prihodi i primici u iznosu od 16.329.839 eura te rashodi i izdaci u istom iznosu.

Rebalansom proračuna, definirani su i prioriteti razvoja, a to su jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj lokalne infrastrukture, stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice i osiguranje uvjeta za učinkovito upravljanje i prostorno planiranje.

– Proračun je dokument koji se mijenja. To je živi organizam koji je podložan promjena i njegova je funkcija da prati sve investicije i programe. Ovo su prve izmjene i s obzirom na dinamiku sigurno će biti još izmjena do kraja godine – pojasnio je na Gradskom vijeću gradonačelnik Siniša Jenkač.

Prihvatila većina

Izmjene i dopune Proračuna prihvatila je većina prisutnih vijećnika dok je gradonačelnik Jenkač pojasnio što konkretno donosi rebalans Proračuna.

– Proračun sadrži uređenje i opremanje zona za razvoj poduzetništva i razvoj Grada, modernizaciju i rekonstrukciju ustanova, zgrada, cesta i ulica, a prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima, kao što su stipendije studentima, pomoć umirovljenicima, poticanje nataliteta… Za dio investicija iz Proračuna planirano je financiranje iz bespovratnih sredstava EU i nacionalnih fondova – izjavio je Jenkač.

U iznosu od gotovo 190.000 eura, Gradsko vijeće je povećalo ukupna sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture te se iz ukupnog proračuna u tu svrhu izdvaja 3.219.300 eura. Rebalansom su ujedno osigurana i potrebna sredstva od 120.000 eura za nabavku novog vatrogasnog vozila. 

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 2022. godine koristila su se sredstva u iznosu od 185.000 eura, a Jenkač je istaknuo što je sve napravljeno.

– Pokrenuli smo postupak nabave i isporučeno je mobilno reciklažno dvorište. Jedan od većih problema u gospodarenju otpadom na području našeg grada su “divlja odlagališta“ kojih smo u 2022. godini imali četiri, a do sada su sanirana tri. Također, Grad se uključio u projekt zajedničke nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te je do sada nabavljeno i podijeljeno mnoštvo spremnika za plastiku, papir, staklo i biootpad – rekao je gradonačelnik te dodao kako prikupljene količine nisu dovoljne za sve korisnike javne usluge te se Grad prijavio na novi natječaj za nabavu dodatnih spremnika.

Na sjednici su, između ostalog, prihvaćeni i prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća, prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Novi Marof, prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone malog i srednjeg poduzetništva kod autobusnog kolodvora u Novom Marofu te prijedlog Odluke o naknadama iz sredstava proračuna Grada Novog Marofa namijenjenih za potrebe socijalne skrbi.

Predloženo je da za prvo novorođeno dijete u obitelji naknada iznosi 150 eura, dok se za drugo i svako naredno dijete novčana naknada povećava za 150 eura.

– S obzirom na ekonomsku situaciju u društvu uzrokovanu energetskom krizom, ratom u Ukrajini i inflacijom u cijeloj Europi te smanjenje kupovne moći obitelji, a pogotovo mladih obitelji s novorođenom djecom, predlažem povećanje naknada za novorođenu djecu kako bi ublažili posljedice krize i pomogli obiteljima u prevladavanju poteškoća – zaključio je Jenkač.

Savjet mladih

Savjet mladih Novog Marofa dobio je nove članove koje su, između predloženih kandidata, tajnim glasovanjem izabrali vijećnici Gradskog vijeća. U Savjet mladih izabrani su kandidati (zamjenici kandidata) Rafael Koren (Margareta Koren), Margareta Bancek (Sara Šantek), Alen Sabolić (Antonio Meštrić), Valentina Meštrić (Matija Koren), Lucija Pisačić (Jasmina Benjak), Matija Bosilj (Petar Purgar) i Elena Sabolek (Emilia Sabolek).

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba