Općina Kumrovec

Donesena odluka o pomoći od 200 kuna za sve studente

Objavljeno: 14.10.2016. mladenmandic

Općina Kumrovec donijela je odluku o dodjeli financijske potpore studentima za ovu akademsku godinu. Pravo na financijsku potporu imaju svi redovni i izvanredni studenti koji su upisani i pohađaju visoko učilište – sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju, veleučilište ili visoku školu, nisu zaposleni, a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna. Studenti moraju imati prebivalište na području općine Kumrovec, te da su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema Općini. Iznos financijske potpore koju će, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije, dobiti svi upisani studenti, iznosi 200 kuna mjesečno, a isplaćuje se na žiro račun studenta korisnika. Potpora se isplaćuje tromjesečno do isplate za lipanj. Rok za dostavu podataka je 15. studeni, a više se može doznati i na internetskim stranicama općine Kumrovec.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba