Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije organiziralo je u ponedjeljak konferenciju u okviru promotivne kampanje “Hrvatska kakvu želimo”, kao dio procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i pripreme RH za programsko razdoblje Europske unije nakon 2020. godine.
– Zajednički interesi javnog i privatnog sektora, kao i društva u cjelini, su gospodarski rast, održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života. To su ujedno i glavne odrednice politike regionalnog razvoja Vlade RH. Ovim Zakonom po prvi puta predložen je zakonski okvir za srednjoročno i dugoročno planiranje te praćenje učinaka razvojnih politika. Uvodimo alat za koherentno planiranje na svim razinama vlasti i za donošenje političkih odluka utemeljenih na konkretnim pokazateljima i učincima – uvodno se okupljenima obratila ministrica Gabrijela Žalac, ističući važnost decentralizacije, koja je ključ uspješne provedbe operativnih programa.

Planiranje proračuna

Izradom Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Hrvatska će po prvi put od stjecanja neovisnosti imati hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u kojem će biti definirana vizija razvoja te jasno postavljeni glavni razvojni smjerovi i strateški ciljevi. Strategija će predstavljati temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine.
– Zajedničko djelovanje je odlučujuće za provedbu velikih strateških projekata. Sveobuhvatnim i koherentnim pristupom želimo sve raspoložive resurse ciljano usmjeriti na provedbu prioritetnih projekata za gospodarski rast i razvoj i ravnomjeran i održivi rast Hrvatske – rekla je ministrica Žalac.
Cilj je u idućih desetak godina iskoristiti gospodarske, prirodne i ljudske potencijale za kvalitetan napredak i razvoj Hrvatske, što zahtjeva angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Republici Hrvatskoj. Uz pomoć europskih partnera i učenja na primjerima dobre prakse, poboljšat će se kvaliteta života današnjih i budućih generacija u svim dijelovima Hrvatske.

Bili i župani

Na konferenciji o strateškom upravljanju razvojem i pristupima u planiranju strateškog okvira za razdoblje nakon 2020. godine sudjelovali su predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk te krapinsko – zagorski župan Željko Kolar.
Inače, za sve koji se žele uključiti u izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, otvorena je mrežna stranica www.hrvatska2030.hr.