Uredit će se kao kružni tok unutar Poslovne zone

GORNJA STUBICA: Ministarstvo gospodarstva odobrilo 650.000 eura za izgradnju reciklažnog dvorišta

Objavljeno: 26.01.2024. zagorjeinternational

Ovih dana Općina Gornja Stubica dobila je Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da su joj odobrena bespovratna sredstva za projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Gornja Stubica“ u najvišem dopuštenom iznosu od 651.871,12 eura, odnosno 84,99 posto ukupno prihvatljivih troškova.

Reciklažno dvorište gradit će se unutar Poslovne zone Gornja Stubica na k.č.br. 457/8, k.o. Donja Stubica koja ima površinu od 2331 metara kvadratnih.

Reciklažno dvorište planira se urediti kao kružni tok u sjeverozapadnom dijelu parcele. Sastojat će se od poslovnog kontejnera s vagom, dva parkirališta te potrebnom opremom (kontejneri, posude…) za prikupljanje otpada.

U reciklažnom dvorištu će biti moguće predati neopasni i opasni otpad nastao u domaćinstvima te će se na ulazu prijavljivati, a osoblje će ga kontrolirati i evidentirati te uputiti donositelja na predviđeno mjesto za pojedine vrste otpada.  

Zaprimljeni neopasni otpad će se skladištiti u tipskim kontejnerima: plastika, papir, staklo, tekstil, sitni metal, elektronički otpad i drugo. Sav ostali otpad prema vrti postavit će se u propisane posude – kontejnere.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba