PREGRADA: Zbog neodgovornih pojedinaca, Grad uputio upozorenje

Pogledajte kakve su kazne za nepravilno odlaganje otpada na zelenim otocima

Objavljeno: 03.08.2023. zagorjeinternational

U Pregradi je nakon nekoliko prijava savjesnih građana i prilikom obilaska zelenih otoka te pregleda razvrstavanja otpada, usprkos uputama o odlaganju otpada, evidentirano nepravilno odlaganje na zelenim otocima i ostavljanje većih količina miješanog komunalnog otpada i biootpada kao i glomaznog otpada ispred i oko kontejnera odnosno donošenje otpada koji ne pripada u vrstu otpada za razvrstavanje po kontejnerima.

Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima te se potpomaže u rješavanju problema zaštite okoliša.

Odlukom o komunalnom redu (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 36/19, 54/22) propisano je kako se otpad mora odlagati u odgovarajuće spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila na površini javne namjene, poštujući pravila o odvojenom prikupljanju otpada.

Nepoštivanje pravila o odvojenom prikupljanju otpada, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 132,72 eura za fizičku osoba, 929,06 eura za pravna osoba, 132,72 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi te 398,17 eura za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost

Više informacija pronađite na stranicama Grada Pregrade.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba