KRAPINA MOJA, KAK IMAM TE RAD: Naučimo se održavati NAŠ GRAD čistim!

RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Najbolji način selektiranja i zbrinjavanja otpada

Objavljeno: 08.05.2023. zagorjeinternational

Drage Krapinčanke i Krapinčani, jeste li svjesni da je sprječavanje nastanka otpada te pravilno razvrstavanje otpada najbolje za okoliš, očuvanje prirode i ljepote vašeg grada? Znate li da otpad nastao u kućanstvima čini velik dio u ukupno proizvedenom otpadu, a obuhvaća različite vrste otpada: miješani komunalni otpad, električni i elektronički otpad, otpadni papir i karton, otpad od plastike…? Nažalost, iako postoje mogućnosti predaje i organiziranog odvoza različitih vrsta otpada, neodgovorni pojedinci ugrožavaju okoliš, kao i zdravlje djece. Zbog pomiješanih nečistoća, nesortirani otpad ne može se reciklirati, već se mora odvesti na odlagalište otpada.

Kao što znamo, naša su mjesta lijepa koliko su čista. Za ljepotu okoliša u Krapini i okolici svakodnevno se brine komunalno poduzeće KRAKOM d.o.o., no sada je vrijeme da svaki pojedinac da svoj doprinos.
Upravo zato Grad Krapina provodi projekt: “Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine”, sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu kojeg će svaki građanin moći otkriti vrijednost sortiranja otpada.

Što i kako odlagati?

Uz plave, zelene i žute spremnike u kućanstvima, kao i eko otoke na raznim lokacijama na području grada, u Krapini je građanima na raspolaganju i reciklažno dvorište. Radi se o nadziranom ograđenom prostoru, namijenjenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.
Zajedničko reciklažno dvorište grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, smješteno je u gospodarskoj zoni Krapina – Nova – Zapad u Krapini, na adresi Bobovje 52F, a izgrađeno je u drugoj polovici 2016. godine. Sufinancirano je sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike te zajedničkim ulaganjima Grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta mijenja se ovisno o računanju vremena (zimsko ili ljetno), ali i ovisno o zahtjevima i potrebama korisnika.
Trenutno je na snazi ljetno radno vrijeme, što znači da ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom radi od 13 do 20 sati (pauza od 15 do 15.30 sati), četvrtkom od 8 do 15 sati, subotom od 8 do 13 sati (pauza od 10 do 10.30 sati), dok nedjeljom i praznikom ne radi.
Prikupljeni otpad iz reciklažnog dvorišta dalje se zbrinjava adekvatnim postupcima i preuzima od strane ovlaštenih sakupljača, radi daljnje uporabe ili zbrinjavanja na propisani način.

Reciklažno dvorište radi po sistemu besplatnog preuzimanja odvojenog otpada, na način da građani mogu dovoziti sav razvrstani otpad: ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalnu ambalažu koja sadrži opasne krute porozne materijale, uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinove u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačenu oprema koja sadrži klorfluor ugljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, deterdžente koji sadrže opasne tvari, citotoksice i citostatice, baterije, akumulatore i nesortirane baterije i akumulatore koji sadrže baterije, odbačenu električnu i elektroničnu opremu koja sadrže opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari, papirnu i kartonsku ambalažu, papir i karton, metalnu ambalažu, metale, staklenu ambalažu, staklo, plastičnu ambalažu, plastiku, odjeću, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja i masti, lijekove, beton, cigle, crijep/pločice i keramiku, kabelske vodiče, izolacijski materijale koji sadrže azbest, ostale izolacijske materijale koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, građevinske materijale koji sadrže azbest, građevinske materijale na bazi gipsa onečišćene opasnim tvarima, građevinske materijale na bazi gipsa, otpadne tiskarske tonere koji sadrže opasne tvari, otpadne gume, oštre predmete, otpad koji čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale, biorazgradivi otpad (otpad koji čini samo kora, trava, drvo, odnosno, drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.)


Građevinski otpad iz kućanstava odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci.

Besplatni komposteri

Što se tiče biootpada, kao što je poznato, čine ga ostaci i kore voća i povrća, talog kave i čaja, pokošena trava, korov i ostaci biljaka iz vrta, uvenulo cvijeće, lišće, usitnjeno suho granje, slama i sijeno, ostaci od orezivanja voćaka i vinove loze, piljevina i hoblovina, ljuske Jaja i slično. I biootpad možete odlagati na reciklažnom dvorištu u Krapini, no tamo možete i podići do dva besplatna kompostera od 400 litara, koji su i dalje dostupni za sve korisnike s područja Grada Krapine na lokaciji reciklažnog dvorišta.
Projekt “Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine” financiran je u 40-postotnom iznosu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba