Gradsko vijeće Pregrade

Odobrena prijava projekta uređenja nerazvrstane ceste Petrovina – Menjački

Objavljeno: 14.11.2016. Jelena Jazbec

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade, donesena je odluka o prijavi na mjeru 7. “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, operacije 7.2.2. “Ulaganje u nerazvrstane ceste”, s ciljem uređenja nerazvrstane ceste C1 – Petrovina – Menjački, duljine 1410 metara. Radi se o prvoj cesta koju je Grad Pregrada aplicirao na prethodno navedenu Mjeru. Cilj apliciranja je rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, što će omogućiti bolju prometnu povezanost i osigurati bolju kvalitetu života stanovnicima tih dvaju naselja. Ukupna vrijednost projekta je 1.266.267 kuna, a sadrži troškove rekonstrukcije nerazvrstane ceste, te troškove izrade projektne dokumentacije i trošak nadzora. Planirani troškovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste iznose 1.136.987 kuna.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba