Ministarstvo poljoprivrede:

Pripazite na svoju perad zbog mogućeg širenja visoko patogene influence ptica

Objavljeno: 10.11.2016. mladenmandic

Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo je kako je na području Vukovarsko – srijemske županije, u naselju Cerna, kod divljih labudova utvrđena visoko patogena influenca ptica. Nađeni virus pripada soju za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu kod ljudi. Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica.

Kokoši i purani

Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te stoga predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad. Infekcija u ptica i peradi se širi preko iscjetka dišnog trakta, izmetom, lešinama uginulih ptica. Sukladno važećem zakonodavstvu, obveza posjednika životinja je prijava sumnje na bolest veterinaru. U slučaju primjećivanja uginuća većeg broja divljih ptica, treba se kontaktirati najbliži veterinar ili Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, na e-mail adresu: [email protected].

Znakovi bolesti

Karakteristični znakovi bolesti su iznenadna uginuća peradi bez kliničkih znakova bolesti, potištenost, nakostriješenost perja, značajan pad nesivosti i valivosti, loša kvaliteta ljuske jajeta, kašalj, šmrcanje, sinusitis i disanje na otvoreni kljun te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba