Gornja Stubica

Najviše novca u idućoj godini za izgradnju dječjeg vrtića i nerazvrstanih cesta

Objavljeno: 30.12.2015. mladenmandic

Vijećnici Gornje Stubice usvojili su proračun za 2016. godinu. On će iznositi 12 milijuna i 830 tisuća kuna. Na prihodovnoj strani najviše se planira od poreza na dohodak – 5 milijuna i 200 tisuća kuna. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna planirane su u iznosu od 3 milijuna i 157 tisuća kuna, a pomoći temeljem prijenosa novca iz fondova EU milijun i 170 tisuća kuna. Na rashodovnoj strani za izgradnju dječjeg vrtića planirano je milijun i 150 tisuća kuna, za građenje i sanaciju cesta na području općine u idućoj godini planirano je milijun i 472 tisuće kuna, pri čemu se najviše planira za izgradnju nerazvrstane ceste Šagudovec – Sekirevo Selo. Također se za ceste Modrovec – Banšćica i asfaltiranje ulice Josipa Haramusteka planira po tristo tisuća kuna. Za modernizaciju javne rasvjete na području općine planira se milijun i 450 tisuća kuna. Prema riječima općinskog načelnika Jasmina Krizmanića, ostvarenje proračuna ovisit će i o raspisivanju natječaja od strane raznih državnih ministarstava i fondova, no o tome će se više znati po formiranju nove hrvatske Vlade. Proračun za 2016. godinu dobio je 12 glasova, dok je troje vijećnika HSS-a bilo suzdržano.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba