Od iduće školske godine, umjesto subvencioniranja nabave udžbenika za učenike osnovnih škola po socijalnom kriteriju, Grad Zabok sufinancirat će kupnju udžbenika svima zabočkim osnovnoškolcima s prebivalištem na području grada Zaboka, za što je u proračunu planirano 260 tisuća kuna.

300 – 500 kuna

Subvencioniranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola i dalje će se vršiti prema socijalnom kriteriju. Prijedlog odluke gradonačelnika Ivana Hanžeka naći će se na idućoj sjednici Gradskog vijeća. Sukladno prijedlogu, pravo na pomoć ostvarili bi svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Zaboka, u sljedećim iznosima: učenici od 1. do 4. razreda – 300 kuna, učenici od 5. do 8. razreda – 400 kuna, učenici s teškoćama u razvoju od 1. do 4. razreda – 400 kuna i učenici s teškoćama u razvoju od 5. do 8. razreda – 500 kuna. Za srednju školu, kao što je spomenuto, subvencioniranje bi se vršilo prema socijalnom kriteriju, uz novost da se naknada povećava na 400 kuna.

Prihod po članu

U školskoj godini 2017./18., učenici osnovne škole imali su pravo na pomoć prema socijalnom kriteriju u sljedećim iznosima: 200 kuna – 1.-4. razred i 300 kuna – 5.-8. razred i učenici srednje škole. Pravo na pomoć prema socijalnom kriteriju ostvarivale su i nastavit će ostvarivati obitelji čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze tisuću kuna.