Načelnik Zlatar Bistrice Žarko Miholić u Dječjem vrtiću “Zlatni dani“ družio se s najmlađim mještanima općine te im podijelio stotinu slikovnica na temu recikliranja, koje će mališanima upotpuniti učenje o odvajanju otpada i recikliranju. Uz slikovnice, ravnateljica vrtića preuzela je i 200 letaka i brošura koji će biti dostupni roditeljima i posjetiteljima dječjeg vrtića.

Sav materijal, letke, brošure i slikovnice izrađeni su u sklopu provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Zlatar Bistrici, a koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.