Ususret Danu općine Zlatar Bistrica, načelnica Vesna Mikulec otkrila je velike novosti koje dolaze, ali i pozvala sve na sadržajima bogato ‘Zlatarbistričko proljeće’

“U planu su sportsko-rekreacijski tereni, dogradnja Doma kulture, pokretanje kina, te formiranje općinskog centra kulturnih događanja”

Objavljeno: 18.04.2024. Vanja Hozmec

Općina Zlatar Bistrica 22. travnja slavi svoj dan. Upravo tada će se održati i središnja svečanost, svečana sjednica Općinskog vijeća gdje će se pred cijenjenim gostima i prijateljima predstaviti što se na području općine radilo u proteklih godinu dana. Za nas je presjek godine ususret Danu općina napravila načelnica Vesna Mikulec koja je posebno istaknula da je u proteklom razdoblju naglasak bio na sanacijama kolnika i asfaltiranju posljednjih kilometara neasfaltiranih prometnica u Zlatar Bistrici.

Iz vlastitog proračuna

Većina je tih radova financirana od strane Općine, iz vlastitog proračuna.

– S krajem 2022. godine poduzeti su veći koraci u uređenju nerazvrstanih cesta na području općine Zlatar Bistrica počevši od saniranja oštećenja kolnika u Ulici Stjepana Radića, a u 2023. godini nastavilo se s asfaltiranjem makadamskog dijela spojne ceste Grančarske ceste i Selske ulice u vrijednosti 26.720,94 eura, od čega je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Općini odobrilo 6100 eura. Na istoj prometnici, Općina je iz vlastitih sredstava uredila i oborinsku odvodnju. Iz fonda Solidarnosti sanirana su velika oštećenja kolnika u Bukovečkom putu, točnije odvojak Šimići, u vrijednosti  9321,88 eura te odron kolnika u Lovrečanu, na prilaznoj cesti prema Kapeli Sv. Lovre, izgradnjom potpornog zida u vrijednosti 4208,13 eura – započela je načelnica.

arhiva

– Asfaltiran je makadamski dio Donje Brestovečke ulice te kako bi se zaokružila cjelina i u potpunosti uredila nerazvrstana cesta kroz gospodarsku zonu, planira se izvršiti uređenje i asfaltiranje makadamskog dijela spojne ceste Donje Brestovečke i Ulice Stjepana Radića, a u planu je i izgradnja nogostupa u Donje Brestovečkoj ulici za koji je izrađena projektna dokumentacija. Izvršeno je Asfaltiranje Ulice Ljudevita Gaja do granice s Gradom Zlatarom, odrađeno je i asfaltiranje nerazvrstane ceste u Veleškovcu – odvojak Horvatići, saniran je most na nerazvrstanoj “Vinskoj cesti“ u Erveniku, uređen je dio nerazvrstane ceste u Lovrečanu koji će služiti kao proširenje gospodarske zone te je asfaltirana i nerazvrstana cesta u naselju Lovrečan – spoj Mikulci – Cetin. Sve navedene radove sanacija i uređenja Općina je podmirila vlastitim proračunskim sredstvima u vrijednosti od 161.097,35 eura – pobrojala je Mikulec.

Također, dugi niz godina Općina je suočena s lošim stanjem Kolodvorske ulice te se krajem prošle godine pristupilo radovima na njenoj rekonstrukciji i obnovi kolnika i sustava odvodnje i plinovoda.  Radovi su realizirani u suradnji Općine, Zagorskog vodovoda, Plina Konjščina i HŽ infrastrukture.

arhiva

Nastavilo se i s opremanjem autobusnih stajališta te su u naselju Lipovec postavljene dvije konzolne nadstrešnice na autobusna stajališta, a nabavljene su i dvije nadstrešnice koje će se postaviti u Zagorskoj ulici i Ulici Vladimira Nazora, ukupne vrijednosti 12.041 eura. 

– Jedan od svakako najznačajnijih projekata u Zlatar Bistrici u 2023. godini je dječje igralište u Veleškovcu. Igralište je otvoreno u lipnju prošle godine, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije putem LEADER – Podmjere 19.2, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., LRS LAG-a ‘Zeleni bregi’, putem natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Općini je Odlukom o odobrenju projekta odobreno ukupno 32.917 eura, a ugovorena vrijednost projekta iznosila je 45.830 eura. Osim dječjeg igrališta u Veleškovcu, Općina je nabavila opremu za stolni tenis i odbojku za igralište u Opasanjku, a u pripremi je i prijava na javni natječaj Središnjeg ureda za demografiju i mlade obnova spomenutog igrališta u vidu sprava te njegova prilagodba za pristupačnost osobama s invaliditetom. Osim navedenog, u planu je i izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Lipovec – ispričala je načelnica i dodala da osim javnih igrališta, Općina kontinuirano radi na uređenju i opremanju igrališta Dječjeg vrtića. Tako je krajem prošle godine izvršena sanacija prilazne staze Dječjeg vrtića, a izrađena je i revizija projekta opremanja dječjeg igrališta gdje se planira iscrtavanje prometnog poligona na prilaznoj stazi, nabava novih kombiniranih igrala, ljuljački, klackalica, zamjena pješčanika, nabava vanjskih spremišta te sadnja dodatnih stabala. Ukupna vrijednost projekta iznosi 76. 755 eura. 

Zelena Zlatar Bistrica 

Općina je krenula i s uređenjem i ozelenjivanjem svojih javnih površina pa je tako u 2023. godini investirano u nabavu 25 sadnica drveća koje su posađene na razne lokacije na području općine. 

– Akcija sadnje stabala i ozelenjivanje općine planira se provoditi i u narednom razdoblju. U želji da se Zlatar Bistricu učini što ugodnijom za život, ljepšom i urednom, putem javnog poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini je odobreno 4646,25 eura bespovratnih sredstava za nabavu spremnika (koševa) za odvojeno sakupljanje otpada, a koji su smješteni na javne površine – dodala je Mikulec. 

arhiva

Što se tiče budućih infrastrukturnih projekata, Općina je 2023. pristupila reviziji postojeće projektne dokumentacije nerazvrstane ceste u Erveniku, u selu Petolasi, te pripremi iste za prijavu na natječaj za sufinanciranje projekta iz Programa ruralnog razvoja, a vrijednost projekta procjenjuje se na  625.000 eura. Prijava projekta je u tijeku, kaže načelnica.

– Na temelju brojnih zahtjeva mještana, Općina je pristupila i VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica koje je financirala vlastitim sredstvima, a u pripremi je i njegova transformacija u e-prostorni plan. To će se prijaviti za sufinanciranje kod Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – govori načelnica i nastavlja:

– Nadalje, uz vanjsko uređenje i opremanje, ne smijemo zaboraviti da Općina planira i energetsku obnovu starog dijela zgrade Dječjeg vrtića ‘Zlatni dani’, što uključuje uvođenje obnovljivih izvora energije postavljanjem solarnih panela, ugradnju dizalice topline, podnog grijanja, zamjenu stolarije, toplinske fasade, obnovu podova, rekonstrukciju i obnovu kuhinje, sanitarija i drugo. Vrijednost radova procjenjuje se na 608.635 eura. Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz bespovratnih sredstava EU putem Javnog poziva za energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru raspisan od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te je Općini odobreno sufinanciranje projekta u vrijednosti od 206.393,28 eura. U narednom razdoblju očekujemo potpis ugovora – najavljuje Mikulec. 

arhiva

Sportsko-rekreacijski tereni

U cilju obogaćivanja sportskog, rekreacijskog te poticanje zdravog i aktivnog života mještana, u planu je izgradnja sportsko-rekreacijskih terena u Zlatar Bistrici. 

– Projekt je revidiran, pripremljen i prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta, a vrijednost radova procjenjuje se na 240.000 eura. Temeljem spomenutog natječaja, Općini je odobreno financiranje projekta u vrijednosti od 119.232,31 eura, a projektom je predviđeno multifunkcionalno igralište kojim će biti obuhvaćen mali nogomet, odbojka i košarka, uz uređenje zelene površine s prostorom za druženje i šetanje te parking – otkrila je načelnica.

Što se tiče budućih projekata na području gospodarstva, demografije i turizma, načelnica Vesna Mikulec posebno je izdvojila dogradnju Doma kulture s dugo priželjkivanom polivalentnom dvoranom.

– Projekti su pripremljeni i čekaju na prijavu na odgovarajući natječaj. Dodatno, u  cilju oživljavanja Doma kulture i uvođenja novih sadržaja u kulturni i društveni život naših mještana, u planu je i revitalizacija stare kinodvorane našeg Doma kulture uvođenjem kinoprojekcija kao što je to bilo nekada. Projekt se procjenjuje na 14.625 eura, a putem Javnog poziva Krapinsko – zagorske županije Općini je dodijeljeno 1500 eura za njegovu realizaciju – izvijestila je načelnica. 

Dodala je i da postoji neodgodiva potreba za rekonstrukcijom i obnovom Društvenog doma u Veleškovcu koji je uvelike prepoznat od strane mještana kao idealno mjesto za obiteljska druženja i svečanosti.

– Obnovom bi se saniralo krovište, obnovile sanitarije i kuhinja, nabavila nova vanjska i unutarnja vrata, nabavili novi stolovi i stolice, obnovili podovi, uveo sustav grijanja i hlađenja, izgradila vanjska nadstrešnica iznad ulaznih vrata te izgradila pristupna rampa za osobe s invaliditetom. Projekt obnove Društvenog doma procjenjuje se na gotovo 72.000 eura, a dio obnove prijavljen je na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima za osobe s invaliditetom – rekla nam je Mikulec. 

U konačnici, planira se krenuti i u realizaciju kapitalnog projekta, formiranja općinskog centra društvenih događanja. Politikom djelovanja predviđena je revitalizacija napuštenih prostora te je u te svrhe Općina kupila nekretnine u Ul. Vladimira Nazora, gdje se ukazuje prilika za realizaciju planirane projektne ideje centra društvenih događanja. Otkup zemljišta sa starom kućom i gospodarskim zgradama predstavlja početnu fazu projekta kojem se pristupa s vjerovanjem da je to projekt od esencijalnog značaja za oživljavanje središnje ulice u Zlatar Bistrici te da će predstavljati prepoznatljiv i turistički značajan element općine.

U cilju demografske obnove i smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Zlatar Bistrice, Općina je 2023. godine prvi puta pokrenula dodjelu bespovratnih sredstava u okviru provedbe mjera kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. 

– Temeljem provedenog javnog poziva u 2023. godini potpisano je pet ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojih je dodijeljeno ukupno 16.677,78 eura. Važno je spomenuti da Općina nastavlja sufinanciranje radnog materijala za sve učenike osnovne škole, engleski jezik, prijevoz učenika, školu plivanja, projekt ‘Jumicar’, pomoćnike u nastavi, rad logopeda, dodjeljuje učeničke i studentske stipendije, dodjeljuje pomoći za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći te pomoć za ogrjev, isplaćuju se i božićnice za umirovljenike, a nastavlja se i s poticajnim mjerama za poljoprivrednike sa sufinanciranjem osjemenjivanja krava i krmača. Osim u redovna sufinanciranja kao pomoć našim mještanima, Općina redovito ulaže i u rad, projekte i programe udruga. Tako je na redovne pomoći i sufinanciranja u 2023. godini Općina utrošila 184.462,20 eura – pobrojala je načelnica. 

arhiva

Zlatarbistričko proljeće

Dan općine će se u ponedjeljak obilježiti skromno Svečanom sjednicom uz prigodni program, no velik i bogat program pripremljen je za ‘Zlatarbistričko proljeće’.

– Uz već održan Dobrotvorni koncert za Dječji vrtić ‘Zlatni dani’, na ‘Zlatarbistričkom proljeću’ ove godine očekuju nas i brojna zanimljiva događanja, počevši od predstava “Žene na rubu” scene ‘Gorica’, “Gospodsko dete” Dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica, “Šnajderica mica” Dramske udruge ‘Kaj’, koncertom “Put oko svijeta” KUEU-e ‘KAJ’ s gostima, radionicom “Ohrabreni za javni nastup”, Večeri Zlatarbistričkih mažoretkinja, vatrogasnim natjecanjem “Memorijal Josip Andrec Dado”, Dječjim nogometnim kampom, nogometnim turnirom “Marijan Jurec-Šika”, te mnogim drugim događanjima. Bit će veoma zanimljivo te pozivam sve da nam se pridruže na našem Zlatarbistričkom proljeću – poručuje načelnica.

Za kraj, svojim je sumještankama i sumještanima uputila i poruku povodom Dana općine.

– Priznajem da je posao načelnice vrlo izazovan u vidu pronalaženja najboljeg rješenja za svakoga te biti konstantno na usluzi svakom mještaninu općine. Međutim, vjerujem da ćemo uz podršku mještana, naših udruga i prijatelja te uz vrijedan trud, rad i vjeru u boljitak sutrašnjice uspjeti realizirati planirane aktivnosti i učiniti našu Zlatar Bistricu još ljepšim i ugodnijim mjestom za život. Konačno, svim Zlatarbistričankama i Zlatarbistričancima želim sretan Dan općine Zlatar Bistrica – poručila je na kraju načelnica Mikulec. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba