Za sanaciju brojnih prometnica na području općine

“Općina će se zadužiti u iznosu od 1,4 milijuna eura, a to će vratiti sredstvima Fonda solidarnosti EU”

Objavljeno: 19.05.2023. zagorjeinternational

Na području Konjščine provodi se sanacija devet prometnica i dva propusta za što su sredstva osigurana preko Fonda solidarnosti Europske unije, a budući da sanacija predviđa veliki broj radova koji automatski znače i ispunjavanje financijskih obveza prema izvođačima, Općina je donijela odluku o kratkoročnom zaduženju koje će se u vrlo kratkom roku pokriti sredstvima iz Fonda solidarnosti. 

Izneseno je to na posljednjoj održanoj sjednici Općinskog vijeća.

– Sredstvima koje ćemo osigurati kroz ovo kratkoročno zaduženje, Općina će platiti radove dok će se sam kredit vratiti sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije budući je sanacija klizišta i prometnica financirana u stopostotnom iznosu preko spomenutog fonda – pojasnila je načelnica Anita Krok te nastavila:

Kratkoročno zaduženje

– Što se tiče samog kratkoročnog zaduženja, radi se o iznosu od 1,4 milijuna eura. Kamata na kredit iznosi 4,08 posto godišnje te se za obradu zahtjeva kredita plaća jednokratna naknada u iznosu od 0,15 posto od ugovorenog iznosa kredita koji će se otplaćivati odmah nakon dobivanja EU potpore – ponovila je Krok te dodala kako će Općina zahvaljujući brzoj pripremi projekata i sredstvima Europske unije sanirati značajan broj prometnica na svom području, budući da se radi o milijunskim iznosima.

Odluka je u konačnici prihvaćena većinom od osam glasova dok je protiv bilo četiri vijećnika koji su time pokazali kako žele zaustaviti radove i završetak na pet prometnica i dva propusta. 

Radi se o cestama u samom centru Konjščine – Ulica Ivice Gluhaka, Ulica Drage Božića, Vukovarska, Zagorska i Pionirska ulica,  cesta u Turnišću te tri ceste u Jertovcu – Jertovec-Gorički, Jertovec-Vragotuki-Nahodi-Brleki, Jertovec-Vragotuki-Psarići, Turnišće-Donje Selo-Mišar, a propusti su u Gornjoj Konjščini – zaselak Kralji i u Sušobregu – zaselak Jantoleki.

Među točkama dnevnog reda bilo je i donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine tijekom 2023. godine. Istaknuto je kako je Općina vlasnik objekata i građevinskog zemljišta koji nisu potrebni za njezino poslovanje te je predložena prodaja nekih nekretnina, među kojima se našao objekt starog dječjeg vrtića te gradilište uz Varaždinsku ulicu.

Sadržaji za djecu 

– Iako smo ovu odluku donijeli i prošle godine, s obzirom na to da opet objavljujemo natječaj za prodaju tih nekretnina, moramo formalno i ove godine donijeti odluku o prodaji – pojasnila je načelnica Krok nakon čega su vijećnici jednoglasno donijeli tu odluku.

Općinsko vijeće jednoglasno je dalo i svoju suglasnost za apliciranje projekta na natječaj LAG-a, a riječ je o projektu Opremanje zelene površine sa sadržajima za djecu. 

– Prvenstveno je bila namjera da se iznos od 30.000 eura utroši na pet lokacija na javnim površinama gdje bi se na svakoj od tih lokacija napravio dječji kutak. No, nakon toga stigao je naputak da se tim sredstvima izgradi dječje igralište na jednoj lokaciji i mi smo se u ovom trenutku odlučili na opremanje zelene površine igralima za djecu u Jelovcu – naglasila je načelnica te dodala da će se sredstvima iz proračuna ove godine uredile zelene površine u još dva naselja.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba