Dosad priključeno više od 40 objekata

ĐURMANEC: Izgrađena nova elektroenergetska mreža do predjela Srevast u Donjem Maclju 

Objavljeno: 01.11.2022. VH

Temeljem iskazanog interesa mještana Donjeg Maclja, Općina Đurmanec je poduzela potrebne aktivnosti kako bi HEP ODS Zabok uvrstio u svoj Program investicija radove na izgradnji elektroenergetske mreže do predjela Srevast u Donjem Maclju. 

Krajem 2020. godine potpisan je Sporazum kojim je definirana suradnja na realizaciji navedenog projekta koji je većim dijelom financiran od strane HEP-a, a dio projekta sufinancirala je i Općina, tako da su radovi započeli krajem 2020. godine. 

Sukladno Planu investicija HEP ODS-a, dio radova je izvršen tijekom 2021. godine, a radovi na izgradnji mreže su završili u rujnu ove godine, čime je omogućeno priključenje svih  objekata koji se nalaze u predjelu Srevast na niskonaponsku mrežu.

Što se tiče radova na izgradnji mreže, dovršena je gradnja transformatorske stanice snage 100kVA, izgrađeno je jedno srednjenaponsko rasklopište, izvršeni su radovi na polaganju 700 metara priključnog 20 kV voda za transformatorsku stanicu, izgrađeno je 1057 metara podzemne niskonaponske mreže kao i 1154 metra nadzemne niskonaponske mreže, a dosad je izvršeno priključenje više od 40 objekata na mrežu. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba