Na sjednici Županijske skupštine KZŽ jednoglasno usvojen drugi rebalans proračuna, koji je sada iznosi ukupno 1,2 milijarde kuna

Povećat će se plaće u zdravstvu i obrazovanju, u Krapinskim Toplicama kreću istraživanja mogu li se termalni izvori koristiti za proizvodnju električne energije

Objavljeno: 27.06.2022. Valentina Cigula

U maloj dvorani krapinskog Pučkog otvorenog učilišta održana je osma sjednica Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije na kojoj su se kao dvije najvažnije točke dnevnog reda našli godišnji izvještaj o izvršenju županijskog proračuna za prošlu godinu te prijedlog druge izmjene i dopune proračuna Županije za ovu godinu.
Drugim ovogodišnjim rebalansom županijskog proračuna, on je povećan za 46.658.039,94 kuna ili četiri posto, u odnosu na prethodni plan koji iznosi 1.162.898.478 kuna, pa tako on sada iznosi 1.209.556.518 kuna. Vijećnici i vijećnice rebalans proračuna usvojili su jednoglasno. Kako je pojašnjeno, pristupilo mu se prvenstveno zbog uvođenja u proračun novih projekata CRO-SI-SAFE, Hypokrat-a, potrebe za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike te zbog korekcije prihoda na dohodak sukladno realizaciji.

Preneseni višak

Proračun Županije bez proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak) predložen je u iznosu od 268.568.098, kuna što je za 5.677.938 kuna ili dva posto više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 262.890.159 kuna. Ovom izmjenom Proračuna, prihodi i primici Županije, uključujući i preneseni višak iz prethodnog razdoblja (30.274.203 kuna) planirani su u iznosu od 268.568.098 kuna što je za 5.677.938 kuna ili dva posto više od prethodnog plana koji iznosi 262.890.159 kuna.
Rebalans proračuna komentirao je vijećnik Vladimir Pleško (HDZ) kazavši da neke stvari treba posložiti, osvrnuvši se da je prilikom rasprave o prvom rebalansu proračuna već kazao da se s nekim stvarima može malo i pričekati, da se ne trebaju uvijek raditi izmjene odnosno česte izmjene.


– Ovdje je bila potreba da se napravi zbog projekta CRO-SI-SAFE. To se mora uvrstiti u proračun, inače se ne bi moglo financirati. Načelno, mi smo za ovakve hitne izmjene, točkaste izmjene, kao što sam govorio i prošli put. Slažemo se s ovim izmjenama proračuna jer su potrebne – zaključio je Pleško, predloživši širu raspravu zbog izmjena koje bi se trebale dogoditi u rujnu, a za koje kaže da će biti značajnije.
U raspravu se uključila i HDZ-ova vijećnica, inače načelnica Lobora, Ljubica Jembrih,  zatraživši dodatno županovo objašnjenje na što se točno odnosi stavka povećanja sredstva za projekt Baltazar, kazavši da se već na prijašnjim sjednicama Skupštine raspravljalo o problemu financiranja pomoćnika u nastavi. Jembrih je istaknula i da se s rebalansom proračuna, slaže.


Župan je odgovorio da na području županije postoje tri načina na koje se provodi projekt Baltazar, pa pojasnio.
– Jedan je onaj na koji se prijavljuje Županija kao prijavitelj, drugi je onaj na koji se javljaju udruge kao prijavitelji i treći gdje se s jedinica lokalne samouprave direktno, one koje nisu prošle ni na jednom natječaju, 50:50 sufinanciramo rad tog projekta – kazao je Kolar, pa istaknuo:


Povećana satnica


-Podignuli smo satnicu s 25 kuna na 27, 50 kuna i tako ćemo osigurati još jednu prosječnu plaću. Projekt traje deset mjeseci, a dva mjeseca nemaju prihoda. S obzirom na visinu i težinu proračuna, osigurali smo dakle sad za jednu plaću, a razgovarali smo i s ministarstvom, može li se i ono uključiti, pa bi uz projekt Baltazar imali 12-mjesečne prihode. Ono čega se bojim, s obzirom na veliki broj učenika u nastavi za djecu s posebnim potrebama, da nećemo imati dovoljan broj ljudi. Već sada smo imali problema, ljudi su odustajali na pola jer su dobivali bolje poslove – rekao je.
Župan Kolar govoreći o rebalansu proračuna istaknuo je da se njemu pristupilo prvenstveno zbog povećanja plaća u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, dodajući da se radi o zaostatku zbog centralnog obračuna plaća (COP-a), kada im nije pravilno obračunata plaća, a dodatnih pet milijuna, kako je kazao, vezano je uz neke detalje dotacije ministarstva, za plaćanje dobavljačima roba i usluga koje nisu plaćene 360 dana.


Kolar je zatim pojasnio povećanje proračuna zbog projekata Hipokrat i CRO-SLO-SAFE.
– Vezano uz europski projekt Hyprokrat, gdje ćemo raditi istraživačke radnje vezane za termalne izvore u Krapinskim Toplicama i uvidjeti mogućnost njezina iskorištenja za povećanje ili proizvodnju električne energije. Drugi projekt, također europski, CRO-SLO-SAFE gdje ćemo nabaviti dodatnu opremu za naše hitne službe. Imamo dva povećanja od 250.000 kuna, jedno je za kupnju dodatnog zemljišta za izgradnju sportske dvorane u Zlataru i 250.000 kuna za subvencioniranje hitne medicinske službe, s obzirom na to da je donijeta odluka za rast plaća, a s obzirom na to da sami plaćamo timove u Konjščini i Klanjcu, onda moramo osigurati još i dodatna sredstva – kazao je župan, pa dodao da se ostale stavke usklađuju od 100 do 150.000 kuna, s povećanjem ili smanjenjem kako se ne bi trebalo u trećem rebalansu dirati manje stavke.

Sedam suzdržanih

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije za prošlu godinu, vijećnici i vijećnice usvojili su s 21 glasom za, dok je njih sedam ostalo suzdržano.
U 2021. godini, Krapinsko-zagorska županija je, uključujući i proračunske korisnike ostvarila ukupne prihode i primitke, uvećano za preneseni višak iz prethodnog razdoblja, u iznosu od 963.349.194,47 kn što je 87 posto godišnjeg plana koji je iznosio 1.100.957.622 kuna. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od 988.104.408,94 što je 89 posto godišnjeg plana koji je iznosio 1.100.957.622 kuna. S obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2021. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 24.755.214,47 kn. Navedeni manjak posljedica je manjka poslovanja zdravstvenih ustanova, prvenstveno OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana te Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, održan je aktualni sat na kojem su pitanja županu Kolaru uputili nezavisni vijećnik Romeo Vincelj koji je postavio pitanje o sportskoj dvorani u Petrovskom, dok je Zoran Gregurović ( HDZ) postavio pitanje vezano uz sportsku dvoranu u Hrašćini. Vijećnica Ana Kruhak (HDZ) osvrnula se to da je u svibnju CT uređaj u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, bio izvan funkcije. Ravnatelj bolnice Tihomir Vančina kazao je da je uređaj bio izvan funkcije više od 14 dana, no da su svi hitni pacijenti bili zbrinuti u vrlo kratkom roku. Davor Kljak ( HNS-Reformisti) postavio je pitanje vezano uz elementarnu nepogodu-tuču koja je pogodila dijelove županije, a Marijan Tupek (Domovinski pokret) postavio je pitanje o povećanju naknada vijećnicima.

Među točkama dnevnog reda našao se i Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu, zatim Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu, Prijedlog zaključka o odobrenju Dvogodišnjeg plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2023. godine, Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2021. godinu, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine, Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine, Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu Krapinsko zagorski Aerodrom – Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu Prijedlog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine, Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnina u vlasništvu Krapinsko – zagorske županije, Informacija o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godinu.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter