Prijavite svoje programe/projekte do 12. veljače

Grad Donja Stubica osigurao 603 tisuća kuna za rad svojih udruga u ovoj godini

Objavljeno: 17.01.2021. zagorjeinternational

Grad Donja Stubica je objavio javni poziv za prijavu programa / projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2021. godinu. Prijavljuju se programi/projekti i aktivnosti za sljedeće djelatnosti: sport, kultura i umjetnost, poljoprivreda, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti, socijalne usluge i humanitarna djelatnost, zaštita okoliša i prirode, zaštita i očuvanje kulturnih dobara  i kajkavske baštine te međunarodna suradnja. Planirana vrijednost ovog javnog poziva je 603.000 kuna.

Programi i projekti prijavljuju se na propisanim obrascima, a prema Uputama za prijavitelje. Upute za prijavitelje i Obrasci prijavnice za financiranje programa/projekata mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica ili na www.donjastubica.hr. Popunjene prijavnice podnose se preporučeno poštom na adresu: Grad Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, u zatvorenoj omotnici s naznakom “PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE UDRUGA – PRORAČUN 2021“. Rok za podnošenje prijava je 12. veljače.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba