Izvanredne mjere protiv širenja koronavirusa

Zatvorile se škole, vrtići, društveni i sportski prostori – evo kakve su odredbe na snazi u vašem mjestu

Objavljeno: 17.03.2020. Jožica Miklaužić

Kako se epidemija koronavirusa u Hrvatskoj i svijetu nastavlja širiti, zagorski gradovi i općine uveli su izvanredne mjere kojima se nastoji suzbiti širenje virusa, pa su tako zatvorene škole, vrtići te mnogi društveni i sportski prostori. U nastavku donosimo detaljniji pregled.

Zabok
Iz Grada Zaboka obavještavaju sve građane kako se od danas pa do 29. ožujka privremeno zatvaraju Sportska dvorana Zabok, Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski, Pučko otvoreno učilište Zabok s Kinom Zabok i Gradskom galerijom Zabok, stara gradska vijećnica te prostori društvenih i sportskih domova Grada Zaboka. Također napominju, kako je sukladno odluci gradonačelnika privremeno zatvoren i Dječji vrtić “Zipkica“ te da će iznimno u periodu od 16. do 29. ožujka dječji vrtić pružati usluge samo za djecu čiji roditelji ne mogu osigurati ostanak djeteta kod kuće.
Gradska uprava i dalje će raditi od 7 do 15 sati, s time da će se od 17. do 29. ožujka sva komunikacija sa strankama i građanima odvijati putem telefona, pošte ili elektroničke pošte. Iznimno, stranke će se u uredima primati isključivo u terminima unaprijed dogovorenim putem telefona ili elektroničke pošte.
Napominju isto tako da se rok za dostavu dokumentacije u postupku oslobađanja od plaćanja komunalne naknade odgađa te se određuje novi rok od 1. do 30. travnja 2020. godine. Preporučuju da se posljednji ispraćaji pokojnika na Gradskom groblju Zabok održe u krugu obitelji.


Krapina
Iz Grada Krapine obavještavaju građane kako se obustavlja nastava u Srednjoj školi Krapina, kao i na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina, a da će sve obavijesti učenicima i studentima biti dostupne na internetskim stranicama Srednje škole i Veleučilišta. Napominju kako se u Dječjem vrtiću “Gustav Krklec“ program predškole i redovni program neće provoditi, no osigurat će se prihvat djece koju roditelji ne mogu zbrinuti na drugi način. Odgađaju se i sva planirana događanja u Pučkom otvorenom učilištu Krapina i Kinu Krapina.


Donja Stubica
Iz Donje Stubice pozivaju sve građane da se pridržavaju svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo te u svom priopćenju navode kako se obustavlja rad Dječjeg vrtića “Bubamara“ i Gradske knjižnice i čitaonice. Isto tako obavještavaju kako privremeno prestaje održavanje sajma u Kolodvorskoj ulici, zatvaraju se svi sportski tereni i igrališta na području Grada, prestaje korištenje gradske sportske dvorane kod Osnovne škole te privremeno prestaje korištenje Doma kulture i svih društvenih domova na području Grada. Jedinstveni upravni odjela Grada Donja Stubica ograničava neposredan rad sa strankama na način da se isti odvija isključivo telefonskim putem na broj 286-141 ili putem elektronske pošte [email protected] Podržava se rad gerontodomaćica na području Grada u svrhu obilaska korisnika programa Pomoć u kući, ostalih rizičnih skupina i starijih osoba koje žive same, a radi posjete i dostave životno važnih prehrambenih artikala i lijekova.


Klanjec
Dječji vrtić “Kesten“ Klanjec neće raditi od 16. ožujka do 27. ožujka 2020. godine. Iznimno, za one roditelje koji ne mogu na drugi način osigurati čuvanje djece, vrtić će osigurati dežurstvo i to najduže do srijede 18. ožujka od 6 do 15 sati. Također, od 17. do 29. ožujka privremeno se zatvaraju Gradska knjižnica “Antuna Mihanovića“ i Kulturni centar Klanjec. Radno vrijeme Gradske uprave ostaje nepromijenjeno, od 7 do 15 sati, s time da će se od 17. do 29. ožujka 2020. godine sva komunikacija sa strankama i građanima odvijati putem telefona, pošte ili elektroničke pošte. Iznimno, stranke će se u ured primati isključivo u terminima unaprijed dogovorenima putem telefona ili elektroničke pošte. Posljednje ispraćaje pokojnika na grobljima na području grada Klanjca preporučuje se održavati u krugu obitelji.


Oroslavje
Na proširenoj sjednici Stožera civilne zaštite grada Oroslavja donesene su odluke kako se sve manifestacije u gradu odgađaju do daljnjeg, te kako se uz već donesenu odluku o zatvaranju škola i vrtića, od jučer privremeno zatvara i Gradska knjižnica Oroslavje. Iz Grada mole građane da prate službena priopćenja stručnih i nadležnih službi i da se ne povode za neprovjerenim informacijama i glasinama te apeliraju da ako osjete bilo kakve simptome koji upućuju na korona virus da ne dolaze samoinicijativno u Dom zdravlja nego da najprije telefonski kontaktiraju svojeg liječnika obiteljske medicine ili epidemiologa na brojeve telefona: 098/ 22 77 53, 099/ 245 55 45, 091/ 510 31 65.


Pregrada
Grad Pregrada donio je Odluku o privremenom prestanku rada Glazbene škole Pregrada te Dječjeg vrtića “Naša radost“, u trajanju od dva tjedna, počevši od ponedjeljka. Za svu djecu, za koju roditelji zbog poslovnih obaveza nemaju mogućnost ostanka kod kuće, odnosno nemaju organizirano čuvanje djece, osigurat će se privremeno dežurstvo u još danas od 5.30 do 16 sati, dok se roditelji ne uspiju organizirati. Vrtić će ponovno početi s radom 30. ožujka 2020.
Gradska uprava radit će prema uobičajenom rasporedu, ali se ograničava rad sa strankama na način da će se sva komunikacija vršiti putem telefona na broj 049/376-052 ili putem e-maila. Isto vrijedi i za gradska društva Viop d.o.o. i Niskogradnju d.o.o., a neće se održavati ni uredovni dani gradonačelnika. Također, posebne mjere odnose se na posljednje ispraćaje pokojnika na grobljima kojima upravlja Niskogradnja d.o.o. te će se pogrebi i ispraćaji održavati isključivo u krugu obitelji. Od subote, 14. ožujka 2020. privremeno je zatvorena i Gradska knjižnica Pregrada i Muzej grada Pregrade, a do daljnjega se za okupljanja i javne skupove neće moći koristiti prostori Gradske vijećnice i drugi javni prostori u Pregradi.


Zlatar
Ustanove u vlasništvu Grada Zlatara do daljnjeg neće organizirati izravan rad sa strankama. Privremeno će se zatvoriti i Gradska knjižnica Zlatar i prostor udruga civilnog društva. Sajmište Zlatar do daljnjeg neće raditi, osim zelene tržnice, a korisnici su se dužni pridržavati mjera zaštite. Zatvaraju se svi sportski tereni i igrališta na području Grada Zlatara, a neodgodive službene utakmice u organizaciji nacionalnih sportskih saveza održat će se bez prisustva publike. Do daljnjeg se prekida i rad Dječjeg vrtića i jaslica “Uzdanica“ te čuvaona na području Grada Zlatara, a koji će iznimno raditi u dežurstvu za roditelje koji ne mogu na drugi način zbrinuti djecu. Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona na broj 049/466-627 ili putem e-maila na adresu [email protected] ili poštom.

Đurmanec
Dječji vrtić “Mali kaj“ od ponedjeljka, 16. ožujka obavljat će dežurni rad za prihvat djece koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće. Buduće da se od tog datuma neće odvijati ni redovni predškolski program za djecu, već samo dežurstva u redovnom radnom vremenu vrtića, iz općine mole roditelje da ne šalju svoju djecu u vrtić u narednom periodu, osim ako je to doista nužno.
Hum na Sutli
Dječji vrtić “Balončica“ u Humu na Sutli neće obavljati svoju djelatnost od 16. ožujka, na razdoblje od dva tjedna. Za djecu za koju roditelji nemaju mogućnost organizirati čuvanje, osigurat će se u tom periodu privremeno dežurstvo od 5.30 do 16.30 sati. Isto tako, obavještavaju se svi korisnici prostora u zgradi Općine Hum na Sutli 175 kako zbog nastale situacije prostor do daljnjeg neće moći koristiti za svoje skupove.


Jesenje
Iz Općine pozivaju mještane da ne dolaze osobno u prostorije Općine nego da se jave putem telefona, e-maila ili faksa. Napominju kako je akte i dokumente moguće predati putem e-maila jer tako prolaze istu administrativnu proceduru kao da su predani osobno na urudžbeni zapisnik. Kontaktirati ih se može na broj telefona 049/375-503, faks 049/375.503 ili putem e-maila [email protected]


Krapinske Toplice
Dječji vrtić “Maslačak“ u Krapinskim Toplicama prestaje s radom od 16. do 29. ožujka. Tijekom privremene obustave rada dječji vrtić bit će otvoren izuzetno za roditelje koji nemaju mogućnost ostavljanja djece kod kuće, a roditelji su oslobođeni plaćanja naknade za program predškolskog odgoja. Isto tako, privremeno s radom prestaje i Općinska knjižnica Krapinske Toplice i to u periodu od 14. do 29. ožujka, a kako se navodi u tom periodu korisnici su oslobođeni plaćanja zakasnine.


Kumrovec
Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec radit će prema uobičajenom vremenu, a preporuka je da se maksimalno reduciraju potrebe dolaska građana radi obavljanja radnji koje je moguće odgoditi te se ograničava rad sa strankama na način da će se sva komunikacija vršiti putem telefona na broj 049/553-728 ili putem e-maila opć[email protected] i [email protected] Do daljnjeg za okupljanja i javne skupove neće se moći koristiti prostori Općinske vijećnice, Centar za posjetitelje Kumrovec i Društvenog doma Razvor. S radom privremeno prestaje i Dječji vrtić “Jaglac“ i to na 14 dana, a za sve roditelje koji iz opravdanog razloga ne mogu na drugačiji način zbrinuti djecu osigurat će se dežurstvo.


Mače
Zbog trenutne situacije mole se mještani da ne dolaze osobno u prostorije Općine. Sve potrebno mogu obaviti putem telefona ili e-maila jer tako prolaze istu administrativnu proceduru kao da su predani osobno na urudžbeni zapisnik. Čuvaonica “Mačići“ ima osigurano dežurstvo, a unatoč tome što nema nastave roditelji koji ne mogu osigurati boravak djece kod kuće, mogu ih dovesti u školu, poručili su iz Općine.


Radoboj
U Općini Radoboj privremeno se ograničava rad sa strankama tako da se privremeno ukidaju osobni dolasci mještana u prostorije Općine. Mole se mještani da svu komunikaciju prema Općini obavljaju putem e-maila [email protected], telefona na brojeve 049/349-110 i 349-109 ili poštom. U slučaju hitnosti mole se mještani da pozvone na zvono kod ulaznih vrata i pričekaju dolazak djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela.


Stubičke Toplice
Obustavlja se rad dječjeg vrtića “Zvirek“ u periodu od 13. do 27. ožujka. Iznimno, za roditelje koji nemaju mogućnost ostati kod kuće ili na drugi način zbrinuti djecu u vrtiću će biti organiziran prihvat i boravak. U istom tom periodu zatvara se i Osnovna škola Vladimir bosnar Stubičke Toplice, općinska knjižnica Stubičke Toplice te prostori društvenih domova Općine. Jedinstveni upravni odjel općine radit će prema uobičajenom radnom vremenu, s time da se ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona na broj 049/282-733, e-maila na adresu [email protected] ili poštom.


Veliko Trgovišće
Iz Općine Veliko Trgovišće obavještavaju kako obustavljaju rad sa strankama, osim prijave sprovoda i to u periodu od 17. do 30. ožujka 2020. godine. Stranke koje dolaze zbog prijave sprovoda trebaju se prethodno najaviti na broj telefona 049/236-762 i 0497315-187. Dječji vrtić “Mali kaj“ od 16. ožujka obavljat će samo dežurni rad za prihvat djece koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće. Budući da se neće odvijati ni redovni predškolsko program za djecu, već samo dežurstva u redovnom radnom vremenu vrtića mole se roditelji da ne šalju svoju djecu u vrtić u narednom periodu, osim ako je to doista nužno.


Zlatar Bistrica
Mještane općine Zlatar Bistrice obavještava se da ne dolaze u službene prostorije Općine te da se Jedinstvenom upravnom odjelu mogu obratiti telefonskim putem na broj 049/461-073 i putem elektroničke pošte na adresu [email protected] Dječji vrtić “Zlatni dani“ u Zlatar Bistrici sljedeća dva tjedna, počevši od 16. ožujka neće raditi. Iznimno za roditelje koji nisu u mogućnosti osigurati adekvatni nadzor djece kod kuće, dječji vrtić će osigurati redovni rad. Do daljnjeg nisu dozvoljena okupljanja stanovništva bilo koje prirode u objektima, domovima ni na javnim površinama u vlasništvu općine Zlatar Bistrice, a preventivno se zatvaraju svi sportski tereni i igrališta na području općine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter