60 godina Krakoma

“Golemo iskustvo djelatnika naša je najveća vrijednost”

Objavljeno: 06.12.2016. Jelena Jazbec

Prije 60 godina, 1956. godine, u Krapini je osnovano poduzeće Krakom d.o.o. za pružanje komunalnih usluga na području bivše općine Krapina. Danas svoje usluge obavlja na području grada Krapine i okolnih općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.
Djelatnici tvrtke brinu o zbrinjavanju otpada, čistoći i hortikulturnom uređenju javnih površina te obavljaju djelatnost pogrebnih poslova. Upravljaju grobljem u Krapini, parkiralištima i tržnicama te organiziraju prigodne sajmove. Društvo obavlja i poslove niskogradnje te posebna organizacijska jedinica obavlja poslove održavanja i uređenja prometnica, nerazvrstanih cesta i ulica te vodi brigu o održavanju i uređenju komunalnih objekata javne namjene, kao i urbane opreme. U 2016. godini, društvo je započelo obavljanje djelatnosti upravljanja i održavanja nekretnina, čime će iskoristiti potencijale svih resursa iz djelatnosti cijele Krakom – Grupe i zadovoljiti potrebe građana i zainteresiranih poslovnih subjekata u sferi upravljanja zgradama.

Reciklažno dvorište

Osnovna djelatnost Krakoma je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Najznačajniji projekt u gospodarenju otpadom je izdvajanje korisnog otpada, koji se podjelom plavih kanti od sredine 2013. godine provodi u domaćinstvima, na mjestu nastanka otpada, te izgradnja reciklažnog dvorišta, koja je realizirana ovih dana, a s radom će započeti u siječnju 2017. godine. Prikupljeni korisni otpad pripremao bi se za ponovnu uporabu i oporabu te plasirao u daljnju obradu. Prema planu gospodarenja otpadom, obveza je i izgradnja kompostane, za koju se usuglašava lokacija i pokušavaju pronaći izvori financiranja.
Društvo Krakom već više od 50 godina obavlja i pogrebničku djelatnost na području grada. Prošle godine dovršeno je uređenje škarpe uz Ulicu Miroslava Krleže (prema Trškom Vrhu), sadnjom tuja te izgradnjom terasa, grobnih okvira i grobnica na novom dijelu krapinskog gradskog groblja. Ove godine izvršeni su radovi obnove zgrade mrtvačnice, uređen je kompletan plato ispred mrtvačnice s prilaznim stazama i parkiralište s južne strane zgrade. U sklopu tog projekta uređen je i cijeli prostor Židovskog groblja. Uređena je i otvorena trgovina pogrebne opreme, izvršena je kompletna adaptacija interijera, koji je opremljen novim namještajem te je otvorena fiskalna blagajna. Time su stvoreni uvjeti da obitelji sve poslove oko pogreba i posljednjeg ispraćaja pokojnika obave na jednom mjestu, točnije, na gradskom groblju, u uredu stručno osposobljenog pogrebnika.

Vodeći u regiji

Vizija Krakoma je stvoriti vodeće komunalno poduzeće u regiji, za dobrobit svih mještana, ne samo Krapine, nego i okolnih općina.
– Ono što je u Krakomu najvrjednije, su ljudski resursi, jer imamo djelatnike koji su godinama pridonosili probitku Krakoma i to golemo iskustvo je naša najveća vrijednost. Zadovoljstvo kupaca uslugom je temelj svih aktivnosti, te je u tu svrhu uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, kako bi se osigurao visok i konstantan nivo usluge – rekla nam je Katarina Posilović, direktorica Krakoma, kojemu je povodom 60. obljetnice rada Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina dodijelila priznanje za izniman doprinos razvoju gospodarstva.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba