Agencija za plaćanja u poljoprivredi odobrila je pravo na potrošnju plavog dizela za ukupno 90.156 poljoprivrednika, u iznosu od 127,4 milijuna litara. To je oko 500 milijuna kuna neizravne potpore poljoprivrednicima, kroz subvencioniranu cijenu plavog dizela. Agencija za plaćanja obračunava količine plavog dizela temeljem prijavljenih površina i grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu u prethodnoj godini. Pravo na potrošnju ostvaruju poljoprivrednici registrirani u Upisnik poljoprivrednika, koji su u prethodnoj ili tekućoj godini podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu. Odobrene količine plavog dizela dostupne su poljoprivrednicima na karticama do 8. siječnja. Pozivom na broj telefona 01/61 28 877 poljoprivrednici mogu provjeriti trenutno stanje odobrenog plavog dizela za svoje gospodarstvo.