Održana je četvrta sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije, na kojoj je donesen Program rada za 2019. godinu. On se u sljedećoj godini planira u pet programskih područja: obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja, zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija, zdravlje, sport i kultura te mladi u europskom i globalnom okruženju. Među najavljenim novim programskim aktivnostima, tu je i izdavanje časopisa za mlade “Mladi u Centru – Muc“.
Sjednicu je vodio predsjednik Županijskog savjeta mladih Hrvoje Novak, a sudjelovala je i zamjenica krapinsko – zagorskog župana Jasna Petek, koja je predloženi program rada ocijenila inovativnim i kreativnim. Program treba odobriti i Županijska skupština. (ib)