Policijska uprava krapinsko – zagorska zabilježila je jedan slučaj prijevare. Prijavljeno kako je poduzeće iz Slatine Svedruške zatražilo od dobavljača podatke o broju računa za uplatu isporučene robe, da bi nakon toga nepoznata osoba dostavila lažne podatke žiro računa, na koji je isplaćeno nekoliko desetaka tisuća kuna, a navedeni žiro račun ne pripada poduzeću koje je isporučilo robu.