PREDSTAVLJEN LOKALNI PROJEKT KOJI SUFINANCIRA MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

“TUHELJ ZA MLADE”: U sljedećih pet godina provodit će se programi koji će biti usmjereni na ostvarenje punog potencijala mladih u Tuhlju

Objavljeno: 11.11.2017. JJ

“Tuhelj ZA mlade” naziv je lokalnog projekta koji je u tuheljskoj vijećnici predstavila zamjenica načelnika Veronika Kolman, a provodi ga Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u suradnji sa Savjetom mladih općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova općine Tuhelj. Cilj je stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Tuhlju te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Središnja aktivnost

Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj, koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih, na temelju kojih će se u sljedećih pet godina raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s 45 tisuća kuna, a njegova je ukupna vrijednost 58.500 kuna. Obuhvatit će oko 330 korisnika, 19 volontera i 13 aktivnosti. Izravni korisnici su mladi – srednjoškolci, zaposleni i nezaposleni, mlade obitelji, mladi volonteri i javna uprava.

Sport i koncert

– Nakon ove prve aktivnosti, medijskog predstavljanja projekta, 25. studenoga očekuje nas jednodnevna edukacija za mlade, organizacije civilnog društva koje djeluju na području općine, Savjet mladih općine Tuhelj i lokalnu samoupravu, o javnim politikama za mlade, a formirat će se i tri fokus grupe u svrhu procjene problema i potreba mladih u općini, koje će činiti mladi od 15 do 30 godina – srednjoškolci i studenti, nezaposleni i zaposleni te članovi udruga civilnog društva. Organizirat će se i dvije javne akcije s ciljem informiranja mladih i građana o lokalnom programu za mlade i aktivnom uključenju mladih u procese donošenja odluka, kao i prigodni cjelodnevni sportski turnir i koncert. Cilj je da Program za mlade općine Tuhelj bude usvojen od strane Općinskog vijeća Tuhlja – istaknula je zamjenica načelnika Veronika Kolman.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba