Pučko otvoreno učilište Krapina počelo je s provedbom novog projekta “Ključ kulture za sve generacije” vrijednog 791.200,80 kuna, kojim se želi doprinijeti razvoju dobrog upravljanja u kulturi grada Krapine.

POU je sklopilo Ugovor s Ministarstvom kulture i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva o 100-postotnom financiranju Projekta. EU sufinancira 85 posto projektnih troškova (672.520,68 kuna) u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”, iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok ostatak od 15 posto plaća Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna RH.

Projekt se provodi od 29. listopada 2018. godine do 28. listopada 2020. godine, a partneri Pučkom otvorenom učilištu Krapina su Grad Krapina, Kulturno umjetničko društvo “Ilirci” Krapina, Udruga distrofičara Krapina, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina i Gradski puhački orkestar Krapina.

Brojne aktivnosti

– Provodit ćemo niz aktivnosti: od suradnje, edukacija i podizanja javne svijesti u području upravljanja u kulturi, do pripreme, provedbe i razmjene edukacijskih i kulturno – umjetničkih programa. Ciljne skupine educirat će se o dobrom upravljanju u kulturi, donijet će se mjere za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi, a partneri će se umrežiti. Također, građani će se uključiti u planiranje i provedbu edukacijskih programa u umjetnosti i kulturi te u planiranje i provedbu novih kulturno – umjetničkih programa u Krapini – istaknula je Grozdana Pavlović, ravnateljica POU Krapina prilikom predstavljanja projekta.

Mirjana Janžek, predsjednica Udruge distrofičara Krapina objasnila je da su članovi udruge odlučili tijekom projekta pohađati likovnu radionicu nakon koje će biti pripremljena i izložba njihovih radova te tiskan katalog.

– Posebno nam je važno što je ovaj projekt senzibiliziran s potrebama naših članova, jer će tema jedne od radionica na projektu biti upravo osiguranje jednakog pristupa upravljanju u kulturi osobama s teškoćama – istaknula je Janžek, dok je Dragan Vidović, tajnik Gradskog puhačkog orkestra Krapina naveo da će sredstva iz projekta omogućiti uvježbavanje i izvođenje dva njihova glazbena programa tako što će se financirati rad dvojice dirigenata tijekom gotovo dvije godine te nabava novih instrumenata i stalaka za note.

Josip Pelin, predsjednik KUD-a “Ilirci“ Krapina pak je dodao da će tijekom projekta i KUD pripremiti dva nova glazbena programa te da će ih izvesti u Krapini i na gostovanjima u još tri grada.

– Ovaj projekt ujedno nam je i velika podrška u materijalnom smislu. Bespovratnim sredstvima  financirat će se dva naša glazbena voditelja tijekom 15 mjeseci te organizator programa, a bit će pokriveno i niz troškova koji su neophodni za pripremu i izvođenje nastupa, poput kostima, troškova prijevoza na gostovanja, kupnje računala, izrade notnih knjižica i slično – rekao je Pelin.

Damir Novina, predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina objasnio je kako se natječajem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva poticalo što jače uključivanje građana u kreiranje kulturne ponude. Stoga će Društvo tijekom projekta građane pozvati na glazbenu radionicu te raspisati natječaj za nove skladbe. Za izabrane skladbe aranžmane će napisati profesionalci, a projekt će financirati i svu ostalu potrebnu logistiku.

Unaprjeđenje suradnje

– Nadam se da će natječaj kojeg će tijekom projekta objaviti naše Društvo potaknuti nove talente da se ohrabre, pošalju svoje radove te time obogate našu kulturnu ponudu – rekao je Novina, na kojeg se nadovezao gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, naglasivši da Grad doživljava udruge i inače kao partnere te se nada da će kroz ovaj projekt još više unaprijediti  suradnju u području kulture.

– Tijekom projekta zajedno ćemo raditi na različitim aktivnostima koji se tiču unaprjeđenja sudioničkog upravljanja u kulturi. Zajedno ćemo donijeti Akcijski plan razvoja sudioničkog upravljanja u kulturi te ćemo formirati Savjet za kulturu Grada Krapine – zaključio je Gregurović.

Objasnio je da će na temu sudioničkog upravljanja u kulturi biti održane radionice, predavanja, tribina i okrugli stol u Krapini. Pozvao je građane da se uključe u pripremu i provedbu kulturno – umjetničkih i edukacijskih programa svojim prijedlozima i aktivnim sudjelovanjem.

– Putem oglasa u medijima građani će biti pozivani na sudjelovanje u projektu te će projekt uskoro dobiti i posebni dio internetske stranice POU Krapina, na kojoj će se moći pratiti sve projektne aktivnosti – rekla je na kraju voditeljica projekta Ksenija Cerovečki iz POU-a.