Plivački klub Olimp upisuje nove članove u plivačku sportsku školu. Uvjet za upis je da dijete ima između šest i osam godina te da zna plivati. Testiranja za upis održavat će se od 29. kolovoza do 8. rujna od 19 do 21 sati, na bazenima hotela Termi Tuhelj. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na broj mobitela 098/251-661.