Općinsko vijeće Desinića na svojoj je drugoj sjednici donijelo Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora učenicima osnovne škole s prebivalištem na području općine Desinić, u iznosu od 500 kuna po učeniku.
Za ostvarivanje prava, podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti ispunjen zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za školsku godinu 2017./2018. i priložiti: presliku rodnog lista za dijete, presliku osobne iskaznice roditelja (podnositelja zahtjeva), presliku računa kojom se dokazuje kupnja školskih udžbenika i školskog pribora, OIB i presliku IBAN računa (žiro ili tekući račun) na koji se doznačuju sredstva.
Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić do zaključno 30. rujna 2017. godine, a isti se može preuzeti s internetske stranice općine Desinić ili podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Isplata sredstava izvršit će se zaključno do 30. listopada 2017.