U punom su jeku radovi rekonstrukcije i prenamjene nekadašnje stare škole u Bednji u dječji vrtić.  Tijekom radova zadovoljan je i načelnik Damir Poljak koji poručuje da se, bude li i dalje sve išlo planiranim tempom, završetak radova može očekivati već do kraja ove godine.
Ova velika investicija većim se dijelom sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Temeljem provedenog postupka javne nabave Općina Bednja je obavljanje radova povjerila tvrtki MDK Građevinar iz Velikog Trgovišća. Dosad je izveden niz radova, skinut je stari pokrov, opšavi i drvena krovna konstrukcija, razgrađeni su zidovi i odstranjena je stara žbuka. Izvršen je i iskop zemlje u podrumu i njen odvoz na deponij, podrumi isušeni, izvedena je hidroizolacija, obavljeni su i potrebni betonski i armiranobetonski radovi, izrađeno je novo drveno višestrešno krovište, kao i cijeli niz drugih radova koji su samo uvertira u konačno vanjsko i unutarnje uređenje.
– Otvaranje vrtića u Bednji jedna je od temeljnih mjera koje aktualna općinska vlast veže uz demografsku politiku, jer će mladim obiteljima omogućiti da sigurnije mogu planirati budućnost i da ostanu živjeti u rodnoj Bednji – rekao je načelnik Poljak.