U Osnovnoj školi Franje Horvata Kiša Lobor od sljedeće školske godine s radom započinje Osnovna glazbena škola, u trajanju od šest godina. Audicija za upis u prvi razred održat će se u petak od 17 do 19 sati te u subotu, od 10 do 12 sati u prostorima OŠ Lobor. Na kraju školovanja, svaki će učenik dobiti svjedodžbu, a moguće je izabrati između pet programa – klavir, harmonika, truba, klarinet i tambure. Plaće i naknade za zaposlenike škole financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ostale materijalne troškove pokrivaju Krapinsko -zagorska županija i Općina Lobor. Mjesečna školarina bit će 150 kuna, a mjesečni najam instrumenata 50 kuna.