Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je na sjednici Izvršnog odbora Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna općine za 2019. godinu. Financijska sredstva u visini od 350 tisuća kuna rasporedit će se sportskim udrugama putem javnog poziva. Rok za prijavu je 14. ožujka. Više informacija nalazi se na internetskoj stranici općine Bedekovčina.