Osnovna škola Bedekovčina i ove školske godine nastavlja s uspješnim projektom “Težimo izvrsnosti“, kojeg su osmislili, pripremili i realizirali  djelatnici/učitelji i ravnatelj OŠ, svjesni potrebe za usađivanjem i razvijanjem trajnih kompetencija kod učenika, s naglaskom na logičko promišljanje i zaključivanje te rješavanje problemskih situacija. Krajnji cilj navedenog projekta je poticanje i razvijanje motivacije, kreativnosti te pružanje učenicima čim više mogućnosti za stjecanje novih znanja, vještina, kao i formiranja stavova i sustava vrijednosti za budući život. Tijekom trajanja projekta, od siječnja do lipnja, zainteresirani, talentirani, motivirani i daroviti učenici razredne i predmetne nastave će, uz mentorsko vođenje učitelja OŠ Bedekovčina, obrađivati  nastavne sadržaje primjenjujući nastavne oblike, strategije te sredstva i pomagala koje se inače ne koriste u velikoj mjeri u redovitoj nastavi (radno – istraživačka interaktivna nastava,  integrirana terenska i učionička nastava, problemski i projektno usmjerena nastava, mentorski rad, suradničko učenje i vršnjačko poučavanje), a s ciljem razvoja njihovih interesa, kreativnosti i kompetencija.

Zimski i proljetni odmor

Radionice se održavaju tijekom zimskog i proljetnog odmora učenika te subotama, u trajanju od dva do tri nastavna sata po pojedinoj radionici po jednom terminu.

Ukupno je u projekt uključeno 74 učenika s kojima će raditi 11 učitelja i stručnih suradnika na ukupno osam radionica – opće radionice za poticanje kreativnog – logičkog mišljenja “Spominamo se po domaći”, Mystery box (English through sports),  Abeceda znanosti 4 – integrirani (zajednički) sadržaji biologije, fizike i kemije, Abeceda znanosti 5/6 – integrirani (zajednički) sadržaji biologije, fizike i kemije, Matematika oko nas, Dobri i dragi naš kaj i Medijska pismenost.

Dodjela priznanja

Koordinatorica projekta je socijalna pedagoginja Marta Kokolić. U navedenom razdoblju planira se odraditi 180 projektnih sati.

Osim redovno planiranih radionica s mentorima, sudionici projekta aktivno će sudjelovali i u ostalim aktivnostima, poput radionica udruge E-student te su planirani posjeti “Večeri znanosti” u Pregradi i Parku znanosti u Oroslavju, kao i Zvjezdarnici u Višnjanu. U prvom tjednu lipnja, u OŠ Bedekovčina će se održati dodjela priznanja te završno predstavljanje i prezentacija rezultata zajedničkog rada učenika i mentora u sklopu ovog projekta. Realizaciju je omogućila Općina Bedekovčina.