Prisustvovalo je osam gradskih vijećnika i vijećnica

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno: 01.03.2024. zagorjeinternational

Jučer je u Gradskoj vijećnici u Pregradi održana 19. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo osam gradskih vijećnika i vijećnica. Pred vijećnicima se našlo četrnaest točaka dnevnog rada, a nakon konačnog usvajanja zapisnika s 18. sjednice, Gradsko vijeće je razmotrilo i jednoglasno se usuglasilo s dopunom dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Gradsko vijeće razmotrilo je i jednoglasno donijelo Odluku o Planu upisa u odgojno-obrazovnu 2024./2025. godinu u ‘Dječji vrtić Naša radost Pregrada’ i Odluku o davanju prethodne suglasnosti ‘DV Naša radost Pregrada’ za provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave: ‘Usluga izmjene unutarnje stolarije’.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade vijećnici i vijećnice razmotrili su i jednoglasno donijeli Odluku o davanju suglasnosti člana Društva na imenovanje direktora ‘Niskogradnje d.o.o.’ te Odluke o ovlašćivanju gradonačelnika za donošenje potrebnih akata vezanih uz usklađenje temeljnog kapitala ‘Niskogradnje d.o.o.’. Ovom je odlukom dosadašnji direktor Marijan Peer imenovan direktorom-članom Uprave ‘Niskogradnje d.o.o.’ na mandat od pet godina te će nastaviti voditi tvrtku s dobrim poslovnim rezultatima.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2023. godinu te usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2023. godinu.

Također, jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju plana djelovanja na području prirodnih nepogoda za 2023. godinu te je razmotren prijedlog i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2023. godine.

Dodjela javnih priznanja

Jednoglasno je razmotren prijedlog i donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2023. godinu. Nagradu Grada Pregrade za životno djelo dobit će Milan Burić.

‘Slavica Vidaček’, Diploma Grada Pregrade dodijelit će se Udruzi ‘Složno Gorjakovo’ i ‘GRAMONT-u’, obrtu za građevinarstvo, trgovinu i usluge, vlasnika Marija Ivanjka za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje gospodarskog života, dok će Zahvalnice Grada Pregrade biti dodijeljene Davoru Rogini, Stjepanu Špoljaru, Zvonku Horvatu i Dubravki Kovačević. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana grada Pregrade.

Gradsko vijeće Grada Pregrade jednoglasno je razmotrilo i donijelo Odluku o proglašenju nerazvrstane ceste S-10-I i nerazvrstane ceste P-42.2 P-42 Odvojak II – Pregrada Vrhi javnim dobrom te, također jednoglasno, Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade. Sjednici su prisustvovali i direktor ‘Niskogradnje d.o.o.’ Marijan Peer i ravnateljica ‘DV Naša radost’ Natalija Vrhovski.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba