Općinsko vijeće Mača

U općinskom proračunu u prošloj godini ostvaren višak prihoda od 260 tisuća kuna

Objavljeno: 09.03.2016. mladenmandic

U Maču je usvojeno je izvješće o godišnjem proračunu za prošlu godinu, s prikazanim ukupnim prihodima u iznosu od 2,4 milijuna kuna, te ukupnim rashodima u iznosu od 2,1 milijun kuna. Ostvaren višak prihoda u iznosu od 260 tisuća kuna, će se dijelom pokriti preneseni manjak iz 2014. godine u iznosu od 157 tisuća kuna, a ostatak će se namjenski utrošiti u ovoj godini.

Vijećnici su prihvatili i polugodišnje izvješće o radu načelnika Stjepana Sokolića u 2015. godini. Sokolić je rekao da je pristigla dokumentacija za legalizaciju nelegaliziranih objekata na općinskoj zgradi, koju će predati Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Od komunalnih akcija naveo je kako bi trebali početi radovi na cesti D 29, da se rješava pitanje javne rasvjete na sajmištu, a u Malom Bukovcu je postavljen podzemni kabel za struju.

Nastavljaju se i radovi na pristupnom putu na groblju u Maču, a pokrenuto je i pitanje klizišta na lokalnoj cesti u Vukancima, gdje je dobiveno obećanje župana da će klizište biti sanirano tijekom ove godine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba