Sukladno osiguranim sredstvima u proračunu općine Đurmanec za 2018. godinu, načelnik Damir Belošević donio je odluku da će se svim umirovljenicima te svim nezaposlenima s prebivalištem na području općine, a koji su prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prigodom božićnih blagdana isplatiti jednokratna novčana pomoć. Tako će se nezaposlenima, umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 2500 kuna te hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji su u mirovini, isplatiti iznos od 150 kuna. Prijave se zaprimaju u Upravnom odjelu Općine do 10. prosinca.