Osnovna škola Mače ovih je dana opremljena s 30 tableta pomoću kojih će se, nakon edukacije za korištenje, svakodnevno provoditi nastava, prvenstveno iz STEM predmeta. Naime, ova je osnovna škola već tri godine, od samih početaka, uključena u program “E – škole”. Već su uvedeni e – dnevnici, sve učionice opremljene su projektorima, uvedena je wi – fi mreža, te je instalirana jedna pametna i jedna interaktivna ploča. Škola je nedavno dobila i blagovaonicu – preuređena je jedna neiskorištena učionica, te je opremljena stolovima, stolcima i prostorom za pranje ruku, pa sada ondje mogu istovremeno jesti 72 učenika. Rekonstruirana je i kotlovnica, a u tijeku je izrada projekta za postavljanje fasade, čime bi se završila energetska obnova škole.