U Krapini je održana sjednica županijskog Koordinacijskog tima za promicanje dojenja. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako Županija podupire sve aktivnosti vezane za promicanje dojenja, od onih koje provode patronažne sestre Doma zdravlja, poput tečajeva za trudnice ili grupa za potporu dojenju, do onih koje provodi Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Doc. dr. sc. Rajko Fureš ukratko je iznio izvješće o dosadašnjim aktivnostima i radu Koordinacijskog tima, kao i prijedlog Plana rada za 2017. godinu.

“Prijatelji majki i djece”

– Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nosi prestižnu titulu “Prijatelja djece”, no priča se razvija dalje, pa je tako pokrenut novi pilot program pod nazivom “Rodilište – prijatelj majki i djece”, u koji su uključena četiri hrvatska rodilišta – KBC Rijeka, KB Merkur, KB Sveti Duh i OB Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Radi se o zajedničkoj inicijativi Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku – istaknuo je dr. Rajko Fureš.
Dodao je kako je zabočko rodilište na zavidnom nivou što se tiče opreme, može se pohvaliti s najmanjim brojem epiziotomija u Hrvatskoj, a zdravstveno osoblje se kontinuirano educira. Nastoji se doprinijeti i liberalizaciji poroda i prisustvu očeva pri rođenju djece. Zabočko rodilište unazad dva mjeseca primjenjuje i novi način ublažavanja porođajnih bolova inhalacijom kombinacije dušik – oksida (plina) i kisika (zraka) iz cilindara pričvršćenih na masku koju rodilja drži na licu, kada god joj je potrebno ublažavanje bolova i time je prva u Hrvatskoj koja to primjenjuje.

Trudnički tečaj

Biserka Sviben, članica Koordinacijskog tima iznijela je podatak da je čak 44 posto trudnica s područja Županije obuhvaćeno trudničkim tečajem. Četiri patronažne sestre završile su edukaciju za IBCLC savjetnice za dojenje, a djelatnice dviju pedijatrijskih ordinacija primarne zdravstvene zaštite, krenule su na edukaciju, što je jedan od prvih koraka za dobivanju statusa ordinacije “Savjetovalište – prijatelj djece”. Mjesta za dojenje su u knjižnici u Zlataru, Klanjcu, Pregradi i Svetom Križu Začretju te u Ljekarničkoj jedinici u Krapini. Također, klupe za dojenje nalaze se u Krapini, Humu na Sutli, Bedekovčini, Radoboju i Parku za dojenje u Konjščini.