Općina Desinić uputila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi za 2019. godinu. Dodjeljuju se potpore za sljedeće aktivnosti: sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda, sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača, potpore za držanje goveda, ovaca, koza i pčelinjih zajednica te sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cijepova. Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja odvija na području općine Desinić.
Sve informacije o dokumentaciji koju je potrebno dostaviti dostupne su na internetskoj stranici općine Desinić. Zahtjev, zajedno s ostalom dokumentacijom, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu, a javni je poziv otvoren do 31. prosinca.