Na internetskoj stranici Srednje škole Zlatar te Srednje škole Krapina sve zainteresirane obrazovne ustanove mogu preuzeti kurikulume i priručnike za nastavnike za fakultativne predmete Njemački u digitalnom i multikulturalnom okruženju, Engleski u digitalnom i multikulturalnom okruženju i Talijanski u digitalnom i multikulturalnom okruženju. Kurikulumi i materijali za nastavnike izrađeni su u sklopu EU projekta  “Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju“ koji se provodi od 30. studenog 2017. do 30. studenog 2019. godine.

Fakultativni predmeti

 Školske godine 2018./2019. svaka je škola izabrala koje će od novih kurikuluma provoditi; na nastavi novih fakultativnih predmeta se u sklopu stranih jezika učilo o  toleranciji, poštivanju različitosti  te o drugim kulturama kroz zabavu i rješavanje interesantnih zadataka. Učenici  učenje o multikulturalnosti smatraju bitnim, a učenje o drugim kulturama, razumijevanje njihovog življenja i njihovih običaja bilo im je izuzetno zanimljivo.

– Učenici su vrlo dobro reagirali na uvođenje projekta u Srednjoj školi Zlatar te je konkretno za  fakultativnu nastavu iz predmeta kojeg sam ja predavala, Talijanski jezik u digitalnom i multikulturalnom okruženju, skupljena grupa od 10 učenika. Učenici su obradili teme vezane uz položaj Italije, regije, politički sustav te kulturne znamenitosti. Nadalje, obrađivala se tema vezana uz stereotipe i predrasude, svijet na mreži, književnost i likovnu umjetnost. Na taj su se način učenici upoznali s geografskim, kulturološkim i političkim obilježjima Italije, razvili stav o važnosti prihvaćanja i uvažavanja međukulturalnih i međuljudskih odnosa. Osim toga, upoznali su se s glavnim predstavnicima talijanske glazbene scene te bitnim talijanskim književnicima i njihovim djelima te su povezivali umjetnička remek-djela s njihovim tvorcima. Koristeći Loomen, tj. digitalne alate učenici su  razvijali vlastite digitalne kompetencije, vještine suradničkog učenja i komunikacijske vještine – rekla je Ana Stinčić prof. talijanskog jezika.

Digitalni alati                                                                                                                                                                 

Ana Rihtarić, prof. njemačkog istaknula je kako su se učenici izvrsno snašli u korištenju različitih digitalnih alata koje do sada nisu imali prilike koristiti u nastavi, a uz pomoć kojih su izrađivali prezentacije, videozapise i grafikone, te su na taj način uz jezično-komunikacijsku kompetenciju, unaprijedili i svoju digitalnu kompetenciju.

Posebna skupina učenika pod vodstvom profesorice njemačkog jezika Nataše Krajačić obrađivala je temu multikulturalnosti u glazbeno-scenskom izričaju. Uz njemački i talijanski jezik, profesorice Tanja Milčić i Anđela Primorac multikulturalnost su s učenicima obrađivale na engleskom jeziku.

Projekt „Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju“ se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, vrijedan je  807.967 kuna, a uz Upravnu školu Zagreb kao vodećeg partnera  u njemu kao partneri sudjeluju i  Srednje škole Krapina, Zlatar i Ivanec.