Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije iz Europskog je socijalnog fonda dobilo više od 1,6 milijuna kuna za projekt OAZa – Osobni Asistenti Zagorje

POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI: Osigurani osobni asistenti za 13 osoba s invaliditetom

Objavljeno: 02.06.2019. zagorjeinternational

Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, sa sjedištem u Zaboku, iz Europskog je socijalnog fonda dobilo 1.624.622 kune za projekt OAZa – Osobni Asistenti Zagorje. Voditeljica je Svjetlana Pripeljaš, a projekt će se provoditi 24 mjeseca, od 3. prosinca 2018. do 2. prosinca 2020. godine.

Krapinsko – zagorska županija, naime, i dalje je na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj prema broju osoba s invaliditetom (14,4 posto), a analize ukazuju na to da je još uvijek nerazvijen sustav izvaninstitucionalnih oblika socijalnih usluga. Probleme stvara i činjenica da je područje ruralno, s neadekvatnom prometnom povezanošću, što otežava dostupnost usluga nužnih odraslim OSI, koje često žive u samačkim domaćinstvima, a većina ih ima mali utjecaj na vrstu, kvalitetu i vrijeme pružanja pomoći koja im je neophodna. Visoko mjesto (s 10,8 posto) u RH zauzima i Varaždinska županija, koja dijeli jednake probleme kada su u pitanju OSI. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja, čemu pridonosi i nepristupačnost izgrađenog okoliša i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice, u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a nerijetko dolazi i do diskriminacije OSI. Nisu adekvatno razvijene ni druge socijalne usluge, a stigmatizacija je i dalje snažno prisutna. Uz to, osobama koje se kreću uz pomoć, onemogućen je pristup nizu osnovnih usluga, čak i zdravstvenoj zaštiti. Mnoge OSI oslanjaju se na prijatelje ili druge osobe za pomoć, ali u nekim slučajevima, dodatnu pomoć mogu si osigurati samo ukoliko imaju financijske mogućnosti. OSI imaju malu kontrolu nad svojim životom i gotovo da nemaju mogućnost izbora te najčešće ostaju pasivne u svom domu. Zahvaljujući podršci dobivenoj primanjem usluge osobne asistencije, kroz ovaj projekt korisnici su aktivniji u zajednici, u svojim udrugama i u drugim interesnim aktivnostima, a obitelji lakše pomiruju poslovni i obiteljski život. Lokalna zajednica dobiva izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu, transparentan primjer dobre prakse i biva senzibilizirana, što će na kraju unaprijediti cjelokupno društvo. Projekt osigurava osobnog asistenta za 13 korisnika, čime se unaprjeđuje sustav izvaninstitucionalne potpore, kvaliteta života i socijalna uključenost OSI.

Veliki problem stvara nepostojanje javnog prijevoza, kao i javnog prijevoza koji bi bio prilagođen OSI u Krapinsko – zagorskoj županiji, pa svi osobni asistenti moraju posjedovati osobni automobil, kako bi mogli nesmetano obavljati posao (biti pratnja u svim aktivnostima van kuće, kako bi osobe postale aktivnije). Društvo multiple skleroze KZŽ trenutno traži osobnog asistenta za područje Požarkovca, za pomoć nepokretnoj osobi oboljeloj od multiple skleroze. Na projektu je angažirana i koordinatorica osobnih asistenata Nada Smrekar, koja prati stanje na terenu, a održavaju se i mjesečni timski sastanci, na kojima se pruža podrška u radu osobnim asistentima i educira ih se za rad, kako bi usluga na terenu bila što kvalitetnija.

Dana 30. svibnja 2019. godine Društvo multiple skleroze KZŽ će održati i konferenciju na kojoj će projekt predstaviti široj javnosti, a govorit će se i o potrebama i problemima na terenu. Konferencija se održava u Velikoj galeriji grada Zaboka, s početkom u 11 sati, kada se ujedno obilježava i Svjetski dan multiple skleroze.

Sadržaj materijala/članka isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije.

 

 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter