Kao što je poznato, radobojska Osnovna škola Side Košutić jedna je od 46 škola u RH koja sudjeluje u provedbi eksperimentalnog programa “Škola za život”, u sklopu projekta kurikularne reforme, a jedan od uvjeta za uspješnu provedbu tog programa su savjetnički posjeti članova radnih skupina predmetnih kurikuluma. U sklopu trećeg takvog posjeta, u školi je održana edukacija naziva “Vrednovanje”, na kojoj su sudjelovali ravnateljica, učitelji i stručni suradnici škole.  Edukacija se sastojala od općeg dijela i tri radionice, a prisutni su mogli dobiti odgovore na konkretna pitanja o vrednovanju, o kojem se razgovaralo i kao o temeljnom dijelu kurikularnog kruga, pa se nametnulo i pitanje daju li se učenicima kvalitetne povratne informacije i može li se ta situacija poboljšati.

Između radionica u holu škole otvorena je izložba profesora likovne kulture Ivana Tuđe, iz ciklusa “Križ i krug”, koju čini 20 skulptura nastalih u kombinaciji drva i metala i slika rađenih uljem i acrylicom na platnu. Izložba ostaje otvorena do proljetnih praznika. (jm)