Evo tko se može prijaviti i pod kojim uvjetima

Grad Pregrada raspisao javni poziv za dodjelu nekretnina u svom vlasništvu na korištenje udrugama

Objavljeno: 22.03.2022. VH

Grad Pregrada objavio je javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro građana Pregrade, s prednošću onih udruga koje djeluju na području grada.  

Udruge su pozvane prijaviti se za ovu nefinancijsku podršku, a naknada se za navedene nekretnine neće plaćati. 

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju udruge koje su upisane u registar udruga te registar neprofitnih organizacija, koje provode programe i projekte na području grada Pregrade, koje ispunjavaju ugovorne obveze preuzete prijašnjim ugovorima s Gradom, koje nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada, imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta od interesa za opće dobro i slično. 

Prednost prijave imaju udruge koje djeluju na području grada, a prijave ostalih udruga uzimaju se u razmatranje ako nijedna udruga s područja Pregrade na natječaju ne ostvari pravo na korištenje nekretnine.

Prijave je moguće dostaviti na adresu Grada isključivo u pismenom obliku uz naznaku “NE OTVARATI- Javni natječaj za dodjelu na korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade udrugama“, a moguće ih je dostaviti do 5. travnja. 

Popis nekretnina koje će se davati na korištenje, kao i potreban obrazac prijave te ostale informacije  o uvjetima, moguće je pronaći na službenim stranicama Grada.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter