Općina Kumrovec će u školskoj godini 2018./2019. po prvi puta financirati nabavu udžbenika za učenike 2., 3., 4., 6. i 8. razreda, koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec. Sredstva za financiranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine za 2018. godinu. Učenici 1., 5. i 7. razreda bit će uključeni u eksperimentalni program “Škola za život”, koji također financira Općina Kumrovec. U sklopu tog programa, učenicima 1., 5. i 7. razreda predviđeni su digitalni eksperimentalni nastavni materijali, koje će imati na tabletima, a dodatni udžbenici koji će se nabavljati u sklopu tog programa, za sada nisu u potpunosti definirani. Trošak nabave tableta, digitalnih nastavnih materijala i dodatnih udžbenika u sklopu eksperimentalnog programa, snosi Općina Kumrovec.
Na internetskoj stranici Općine Kumrovec, u prilogu, nalazi se popis udžbenika i radnih bilježnica po razredima, te je za svaki pojedini udžbenik i radnu bilježnicu definirano nabavlja li ih Općina Kumrovec ili ih nabavljaju roditelji.
Odlukom Općinskog vijeća, bit će definirani uvjeti financiranja udžbenika.
– Ovo je samo još jedna demografska mjera kojom Općina želi pomoći roditeljima – rekao je načelnik Šplajt.