U Krapini je održana 6. sjednica Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Krapinsko -zagorske županije, na kojoj su članice i članovi Vijeća informirani o stanju sigurnosti na području Krapinsko – zagorske županije. Pritom je posebno istaknuta dobra suradnja Županije i Policijske uprave krapinsko-zagorske u provođenju preventivnih aktivnosti, a dogovoreno je i tiskanje te podjela letka osobama starije životne dobi “Zaštitite se od krađa i prijevara u vlastitom domu”, u okviru preventivnih aktivnosti “Sigurno u zlatnim godinama. Od aktivnosti Vijeća, u narednom razdoblju, istaknuta je inicijativa za osnivanjem Vijeća za prevenciju u jedinicama lokalne samouprave te je prihvaćen prijedlog da se za novog člana Vijeća, koji će ujedno obavljati i dužnost zamjenika predsjednice Vijeća Jasne Petek, imenuje zamjenik načelnika Policijske uprave Robert Pavić, te će tako Policijska uprava ubuduće imati dva člana Vijeća za prevenciju.