Iako se u javnosti sve više govori o pozitivnim gospodarskim pokazateljima te se napominje kako Hrvatska polako, ali sigurno napreduje i oporavlja se od globalne ekonomske krize koja ja na Lijepoj Našoj itekako ostavila traga, druga strana medalje građani su Republike Hrvatske koji još uvijek, ne samo da ne žive luksuzno, nego ne mogu podmiriti niti osnovne životne potrebe.
Od mizerne hrvatske plaće, uz novac koji se mjesečno potroši na hranu, nerijetko ne ostaje dovoljno da bi se podmirile sve režije. Pa se onda dug iz mjeseca u mjesec gomila, sve dok voda ne dođe do grla, odnosno, stigne ovrha.
Vođeni tim tragom, u komunalnim poduzećima dvaju najvećih zagorskih gradova te u Gradskoj plinari Krapina provjerili smo koliko se građana nalazi na listi dužnika te koliko je ovršnih postupaka u tijeku.

Služba naplate potraživanja

Ukupno dugovanje korisnika poduzeću Komunalno Zabok za uslugu odvoza otpada na području grada Zaboka i općine Bedekovčina zadnjeg dana 2017. godine iznosio je 2.371.171 kuna, odnosno, 27,7 posto od fakturiranog, od čega tekuće dugovanje dospjelo do 31. prosinca 2017. i nedospjelo za prosinac 2017., a koje dospijeva 28. siječnja, iznosi 862.079 kuna ili 12,6 posto od ukupnog dugovanja. Na pravne osobe odnosi se 57,4 posto, a na građane 42,6 posto duga.
Utužena dugovanja iznose 1.509.092 kune, odnosno, nešto više od 88 posto od ukupnog dugovanja. Utuženo je 90 pravnih osoba od njih 600, te 530 fizičkih osoba od ukupno pet tisuća.
Krapinsko komunalno poduzeće Krakom nadležno je za područje grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.
– Građani u najvećoj mjeri redovito plaćaju dospjele obaveze i račune za režije uglavnom podmiruju mjesečno. Nažalost, svjedoci smo i druge strane medalje, odnosno problem neplaćanja očituje se i u naplati svih naših usluga. Kako bi poboljšali naplatu i s korisnicima usluga uspostavili komunikaciju oko nenaplaćenih potraživanja, u društvu je oformljena Služba naplate potraživanja, koja provodi uobičajeni postupak naplate. Želimo naglasiti da prilikom postupka naplate uvažavamo probleme i materijalnu situaciju svakog korisnika naših usluga te nakon neplaćanja, po slanju prve opomene, službene osobe kontaktiraju dužnike i nastoje postići dogovor o obročnoj otplati dospjelih obveza. Napominjemo da se prilikom sklapanja sporazuma o obročnoj otplati ne zaračunavaju zatezne kamate. Krajnja mjera, odnosno, ovršni postupak naplate slijedi u propisanim rokovima za sve oni koji ne reagiraju na naš poziv za dogovoreni način plaćanja, kao i one koji ne ispoštuju plaćanje po sklopljenim sporazumima – rekla nam je Katarina Posilović, direktorica Krakoma, od koje doznajemo kako Društvo Krakom d.o.o. trenutno vodi 110 ovršnih postupaka za nenaplaćene usluge odvoza otpada u gradu Krapini, u iznosu od 72.759 kuna; 33 ovrhe u općini Đurmanec u ukupnom iznosu od 15.821 kuna, četiri ovrhe u općini Jesenje, u iznosu od 2809 kuna, 33 ovrhe u općini Petrovsko, u ukupnom iznosu od 16.961 kunu i 36 ovrha u općini Radoboj, u ukupnom iznosu od 18.059 kuna. Za isporučenu pitku vodu na cijelom distribucijskom području u tijeku je 71 ovršni postupak za nenaplaćenih 106.184 kune.

Od 200 do 2000 kuna

Posljednjih godina pravi luksuz postao je i plin, pa se sve više ljudi koji su u mogućnosti odlučuje za alternativni oblik grijanja. Ipak, nisu svi te sreće, a u Gradskoj plinari Krapina provjerili smo koliko se građana nalazi na njihovoj listi dužnika.
– Zaključno s 2017. godinom, dospjela dugovanja za isporučene količine prirodnog plina imaju 524 krajnja korisnika kategorije kućanstva, a nepodmirenih dospjelih dugovanja ima 85 pravnih osoba. U 2016. godini broj dužnika bio je u obje kategorije oko deset posto viši. Smanjenje sveukupnog broja dužnika u obje kategoriji u 2017. godini rezultat je kontinuiranog napora vezanog uz poboljšanje samog postupka naplate. U tijeku 2017. godine pokrenuta su 54 ovršna postupka za fizičke osobe, dok je za pravne osobe pokrenuto 26 ovršnih postupaka, od čega se pet pravnih subjekata nalazi u procesu stečajnog postupka, dok su u 2016. godini pokrenuta 74 ovršna postupka za fizičke osobe i 42 postupka za pravne osobe, što znači da je trend nepodmirenja dospjelih obveza u padu – otkrili su nam u Gradskoj plinari Krapina, dodavši kako je najčešći iznos nepodmirenih dospjelih obveza u kategoriji kućanstva od 200 do dvije tisuće kuna za fizičke osobe.