Ukupno je u prosincu 2017. iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina izašlo 428 osoba, što je 24,5 posto manje nego u prosincu 2016. godine. Od toga su zaposlene 253 osobe, i to 70-ak posto na temelju zasnivanja radnog odnosa i 30-ak posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Najviše ljudi, 52, zaposlilo se u prerađivačkoj industriji, trgovini na veliko i malo i popravku motornih vozila i motocikala (34 osobe), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (15 osoba), građevinarstvu (14 osoba) i obrazovanju (13 osoba). Promatrano prema ispostavama, u zapošljavanju su predvodile ispostave Zabok, Donja Stubica i Krapina. Istodobno je 175 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

Najmanje u Pregradi

U evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 490 nezaposlenih osoba, što je za 7 posto manje nego u prosincu 2016., i to 339 osoba izravno iz radnog odnosa, 43 osobe iz drugih poslovnih aktivnosti, 22 osobe iz redovitoga školovanja te 86 osoba iz neaktivnosti.
Izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz građevinarstva (80 osoba), prerađivačke industrije (59 osoba), pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (44 osobe), javne uprave i obrane te obveznog socijalnog osiguranja (39 osoba) i trgovine na veliko i malo te popravka motornih vozila i motocikala (25 osoba). Krajem prosinca u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina registrirano je 3430 osoba. U usporedbi sa studenim, broj nezaposlenih povećao se za 1,8 posto, a u odnosu na prosinac 2016. godine, broj nezaposlenih manji je za 24,2 posto
Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je na području ispostave Krapina, a najmanji na području ispostave Pregrada. U usporedbi s istim mjesecom 2016. godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama.

303 potrebe za radnicima

Poslodavci su u prošlom mjesecu prijavili 303 potrebe za radnicima, što je za 19,8 posto manje nego u prethodnom mjesecu, te za 27,2 posto manje u odnosu na isti mjesec 2016. godine.
Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (59 radnika), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (50 radnika), građevinarstvu (46 radnika), obrazovanju (42 radnika) te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (26 radnika. Najtraženija zanimanja bila su: doktor/doktorica medicine (18), građevinski tehničar/građevinska tehničarka (12), prodavač/prodavačica (12), konobar/konobarica (10), čuvar (10), čistač/čistačica (9), radnik/radnica u održavanju (9), medicinska sestra/medicinski tehničar (8), strojarski tehničar/strojarska tehničarka (8)…