Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije provela je sanaciju parkovne arhitekture oko dvoraca Oroslavje Donje, Hellenbach u Mariji Bistrici i Gornja Bedekovčina.

Suhe grane i stabla

Na području spomenika parkovne arhitekture oko dvorca Donje Oroslavje, zabilježeni su učestali padovi suhih grana i dijelova stabala na prometnice, pješačke staze i sportske površine. U suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom izrađen je Elaborat zdravstvenog stanja parka oko dvorca Donje Oroslavje. U parku je komunalni odjel Grada Oroslavja pod nadzorom djelatnika Javne ustanove odradio postupke orezivanja suhih grana te rušenje suhih stabala koja potencijalno ugrožavaju ljudske živote te imovinu u njihovoj blizini. Uklonjeno je 10-ak stabala obične smreke, a orezano je najviše stabala obične smreke te pokoje stablo običnog graba i jasena.

Trulež unutar debla

Hrvatski šumarski institut je na zahtjev JU obavio terenski obilazak parka oko dvorca u Mariji Bistrici, a zatim je obavljeno uklanjanje i čišćenje jednog izvaljenog stabla te uklanjanje još pet stabala kod kojih je utvrđena uznapredovala trulež unutar debla te su vidljive suhe grane u krošnji stabala. Uklanjanje je izvršeno od strane djelatnika JU, uz nadzor vlasnice dvorca. Djelatnici Javne ustanove u suradnji s djelatnikom Hrvatskog šumarskog instituta izašli su i na teren u Bedekovčini, te su sprejem obilježili stabla u parku oko dvorca Gornja Bedekovčina kojima je potrebna sanacija po preporukama iz elaborata, a sanaciju će izvršiti komunalni odjel Općine Bedekovčine, pod nadzorom djelatnika Javne ustanove.