Na mjesto zamjenika izabran je Dubravko Sopek

Ljubica Jurina predsjednica je Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata KZŽ

Objavljeno: 01.04.2023. zagorjeinternational

Proteklog je tjedna održana konstituirajuća sjednica 5. saziva Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko – zagorske županije na kojoj su članice i članovi za predsjednicu izabrali Ljubicu Jurina te Dubravka Sopeka za njenog zamjenika. 

Povjerenstvo je također usvojilo Poslovnik u radu te se, u sklopu dogovora o radu, još jednom upoznalo sa svojim zadaćama te razmatralo izvješće za 2022. godinu, očitovanja zdravstvenih ustanova na pritužbe pacijenata, kao i pritužbe i pohvale pacijenata zaprimljene putem elektroničke pošte i putem “sandučića za pritužbe pacijenata“ u zdravstvenim ustanovama.

Članice i članove Povjerenstva je imenovala Županijska skupština na sjednici održanoj 3. ožujka, a uz izabranu predsjednicu i njezinog zamjenika, članice Povjerenstva su još i Marija Mirt, Anica Kovačić i Jasna Šalamon.

Sjednici su nazočile i zamjenica župana Jasna Petek i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović Šanjug, koja je do izbora predsjednice i vodila sjednicu.

Inače, zadaće Povjerenstva su da prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, da prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, da predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije, bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata, da podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu, da obavještava javnost o povredama prava pacijenata te da obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba