Page 1 - ZI Broj 446
P. 1

broj b4r4o6j		 60             www.zagorje-winwtewrn.zaatigoonrajel.-hinrt	er	na	tio	nal.hr 07. rujna 2019. 1

               PRVE ZAGORSKE DIGITALNE NOVINE

INTERVJU - ŽARKO TUŠEK: Aktivnu političku jesen u Zagorju najavljuje predsjednik HDZ-a KZŽ
i saborski zastupnik, koji je bitna spona između lokalne i državne vlasti, a koji je kao Krapinčan i
kao skladatelj vezan i za središnju manifestaciju kajkavskog kraja - Tjedan kajkavske kulture

“Nakon sjednice Vlade RH u Krapini,

oÄŤekujem najmanje milijardu

kuna novih investicija u KZŽ”

ŽELIO STIĆI NA TJEDAN     PRIJAVE POČINJU OVOG    STRAŠNA TRAGEDIJA U
KAJKAVSKE KULTURE       UTORKA           MARTINIŠĆU

               MINISTAR Ĺ TROMAR: Nudimo
               subvencionirane kredite uz
               najniĹľe kamate do sad

ODUŠEVIO SVE: Kristijan Krog               Muškarac (47) rušio drva u svojoj
biciklirao 1124 kilometra od               šumi, pa poginuo kada je na njega
Ženeve do rodne Krapine                  palo stablo
   1   2   3   4   5   6