Page 1 - ZI Broj 339
P. 1

KAD ĆE VIŠE TAJ NOVI VRTIĆ? VODOSPREMA ONDO2V0I PMROIJLE.KKTUNNA ABRAČKU
          Na vrhu MedvednUickelanječkoZmagvorrtisćkui mvojedsotavod Fotonaponska elektrana
          izgradit će se adreinmaa- za sampouosstmioeuropdojegcoen, a omogućit će uštede, zahvaljujući
          linski park i staza zvaiše od 20 inhajejvoesćtualoinivspeostdicijukojima će se moći klimatizirati
          ljetno sanjkanje crte - roditeuljissvuojoogjoprÄŤoevnijiesti cijela poliklinika OB Zabok

broj b3r3o9j		 60      www.wzawgowr.jzea-ginotrejer-ninatieornalt.ihorn	a	 l.hr                 121. r2u. jlnipan2ja01250.18.

GOTOVO S JEFTINIM IZLETIMA? Nekima je to jedini naÄŤin da barem na jedan dan vide                   PRVE ZAGORSKE DIGITALNE NOVINE
more, a Grad Crikvenica sada uvodi vinjete od 40.000 kuna za autobuse s kupaÄŤima

U CRIKVENICI VAS

VIŠE NE ŽELE
DANAS POTPISIVANJE UGOVORA           REGIONALNI IZBOR MISS MAMA

          Kreće 530 milijuna                         Marina Peštaj iz Donje
          kuna vrijedna                           Stubice i Branka
          modernizacija i                          Vrbanec iz Zaboka borit
          elektrifikacija pruge od                      će se za titulu najljepše
          Zaprešića do Zaboka                        mame Hrvatske
   1   2   3   4   5   6